История с гатанки

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

от Асен Босев

В тази весела история
за едно ще се говори, а…
който по-добре внимава,
другото ще отгадава.

Крачи крокодил по двора,
кукурига на стобора.
Пляс-пляс,
пляска там с крилете,
ко-ко… кой е, отгатнете?

Да, петел, а не козел.
Но веднъж козел пък взел,
та се метнал на черница.
Там превърнал се на птица,
но каква, не знам ни бъкел.
Може би това е?…
Щъркел.

Гледах щъркела, когато
гордо крачеше из блато.
Сведе клюн и клъвна баба.
Тази баба беше?…
Жаба!

Е добре. Тогава още.
Минзухари цъфнат нощем,
сутринта ги горе няма
на поляната голяма.
Не оставят там следи
минзухарите…
Звезди.
Вярно, няма ги в небето,
че потънаха в морето.
А един приятел с мрежи
плава с лодка и се ежи.
Но уви,
но уви —
тука те не са, другари,
ни звезди, ни минзухари,
а са оживели, даже
и са вече…
кой ще каже?

Риби-риби, но кажете,
щом в клонака виснат лете
и клонакът ни зове,
те какво са?…
Плодове?

Други плодове аз зная —
те висят във всяка стая
от тавана, оле-лей!
Там се казват?…
Полилей…

А когато полилея
горе на небето грее
като едро златно зрънце,
той тогава що е?…
Слънце.

Пак досетихте се, брей!
Но към този полилей
налетяха нападливи
вълци рошави и сиви
и под лапите им груби
полилеят се изгуби.
Що са вълците, кажете,
бързо ми отговорете!…

Те са облаците, вярно.
Отговаряте ми харно.
Тези облаци веднъж
се разплакаха и сълзи,
сълзи бисерни и бързи,
паднаха в проливен?…
Дъжд…
От дъжда поникна?…
Ръж.

А ръжта роди врабчета
с остри вирнати крачета,
без крила и гласове.
Те какво са?
Класове…

Но узряха класовете —
топла пита ще ядете.
Само че дали за вас е?
Класовете вол опасе.
Волът в нивата безкрайна
е…, кажете що?…
Комбайна!

Брей, за вас май няма тайна!

край

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

9,688 преглеждания

Comments are closed.