Интензивна терапия за деца до 7 години от Велико Търново и областта организират от Карин дом

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

karin-dom

Благодарение на финансиране, осигурено от компания The Taxback Group, офис Велико Търново, Карин дом стартира проекта: „Интензивна едноседмична терапия в Карин дом за деца до 7 години “. Проектът цели да предостави професионални услуги за деца на възраст до 7 години от Област Велико Търново, които имат изоставане в развитието, атипично поведение, или социални и емоционални затруднения. Основната цел е да се предостави равен достъп до квалифицирани терапевтични услуги на 3 семейства от областта.

Резултат от проекта

Проектът е значим за цялата страна и спомага за превенция на изоставането в развитието на децата. Доказано е, че започването на терапията в най-ранна детска възраст увеличава шансовете на децата със специални нужди да посещават училище и да живеят пълноценно.

Основното предимство и ползи на интензивната програма е, че терапията се случва пред родителите и с тяхното участие – прилага се семейно-ориентираният подход. Домашната програма, която ще бъде изготвена от специалистите на Карин дом, съдържа насоки за семейството, които го подготвят за справяне с ежедневните нужди на детето и в семейна среда. Родителите споделят, че в резултат на тази услуга добиват повече увереност, мотивация и спокойствие, защото разбират важността от системните упражнения и занимания с детето в домашна среда. Това е пряко свързано с подобряване на качеството на живот на децата със специални нужди и е сред основните цели на програмата.

Програмата помага на децата да развиват различни умения, включително:

  • двигателни (ходене, хващане на предмети)
  • комуникативни (жестове, говорене, разбиране)
  • познавателни (решаване на проблеми, учене)
  • изграждане на умения за самообслужване, социално и емоционално развитие

Дейности:

Програмата включва обследване, интензивна терапия и работа със семейството. Специалистите ще разработят индивидуална детайлна терапевтична програма за работа у дома. В зависимост от всеки индивидуален случай, ще бъдат включени специалисти – физиотерапевт, психолог, логопед и социален работник. Самата терапия може да включва индивидуална работа с рехабилитатор, логопед, психолог, терапия на трамплин, сензорни дейности, библиотека на играчките, както и работа със семействата – консултации със социален работник.

В рамките на програмата на всяко семейство се предоставя едноседмичен пакет от услуги, който включва:

  • Оценка на състоянието на детето и терапия със съответните специалисти с активното участие на родителя;
  • Изготвяне на подробна домашна индивидуална програма, по която семейството да работи с детето у дома;
  • Настаняване на семейството в Карин дом;
  • Транспортни разходи на семейството от населеното място до Карин дом

За повече информация и записвания, родителите могат де се свържат с Карин дом на тел: 052/ 302 518

Проектът се осъществява с подкрепата на The Taxback Group – дългогодишен партньор на Карин дом, който ежегодно подпомага наши инициативи, както и най-голямото ни благотворително събитие – Фестивал “Усмихни се, Карин дом”. The Taxback Group е ирландска компания, която отваря първия си офис в България през 2001 година в град Варна. За последните 18 години от малка семейна фирма The Taxback Group се превръща в глобален лидер във възстановяването на данъци, паричните преводи и пътуванията. Компанията обединява под шапката си осем различни бранда, а в нея могат да намерят възможност за работа и кариерно развитие специалисти в сферата на данъчното законодателство, софтуерното инженерство, маркетинга и бизнес развитието. Корпоративната социална отговорност е важна част от фирмената култура на компанията като тя подпомага дългосрочно местни благотворителни организации.

Снимка: Карин дом

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,018 преглеждания

Comments are closed.