Иновативно обучение на деца със специални потребности, посредством технология с контрол на погледа, започва в Карин дом

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
unnamed

През 2018г. благодарение на финансовата подкрепа на Международен женски клуб- София, „Карин дом“ започва проекта “Комуникация и иновативно обучение на деца със специални потребности, посредством подпомагаща технология с контрол на погледа”.

Проектът акцентира върху включването на 15 деца със специални потребности (детска церебрална парализа, с множество увреждания, аутизъм и други комуникативни затруднения) в иновативно обучение посредством подпомагаща технология с контрол на погледа. През 2017г. логопед на „Карин дом“ е обучен от Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ и прилага всички възможности на софтуера им при работата с децата в „Карин дом“.

Благодарение на финансирането на Международния женски клуб – София,  това иновативно обучение ще се провежда от обучен специалист на „Карин дом“ с 15 деца с различни състояния, които в момента посещават терапевтичния център. Чрез финансирането по проекта, „Карин дом“ е закупил два лаптопа с тъчскрийн монитори и софтуера Look to Learn и Inclusive Eye Gaze.

За някои от децата единствен начин на общуване остава тази технология, която трябва да усвоят още в детските години. За част от тях тази технология ще бъде крачка напред в комуникацията и възможност да достигнат общуване с реч.

В резултат на проекта се очаква децата по-лесно да учат и развиват своите умения под формата на игра. Това е заложено в програмите, които се използват в работата с подпомагащите технологии. Започва се с подобряване контрола и точността на погледа, задържане на вниманието, изграждане на взаимовръзка между причина и следствие, подобряване разбирането на инструкции, следване на последователност от действия, провокиране на инициатива за комуникация и комуникация, чрез избор на символи или изписване на думи или фрази, които програмата произнася.

Международен женски клуб – София е дългогодишен партньор на „Карин дом“ като подкрепя дейности и терапевтични програми за децата. За периода от април 2017 г. до март 2018 г. организацията е финансирала терапията на 5 деца със специални нужди в „Карин дом“. Работата с децата включва придобиване на социални умения, които да улеснят адаптацията и постъпването им в училище, както и за намаляване на риска от отпадането им от общообразователната система. Подготвена е и индивидуална терапевтична програма със специалист в зависимост от конкретните потребности на всяко дете.

Карин дом

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,649 преглеждания

Comments are closed.