Игра с картончета за трудните звукове

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

трудните звукове, логопед

Какво представлява?

Това са картончета с изречения, в чиито думи се срещат трудните за детето звукове – при различните деца те, разбира се, са различни. В случая на представените карти се цели откриване на звук „ш”  и разграничаването му от звук „с”. А също така и разграничаването между „ш” и „щ” и откриването им в думите.

За кого е подходяща?

За деца, които вече могат да четат и пишат, но се затрудняват да разграничат слухово подобно звучащите речеви звукове, което води до грешки при диктовки. Затруднението може да е съпроводено и свързано и с неправилното артикулиране на тези звукове.

Как помага играта?

Детето първо прочита изречението и го запомня, а картончето се обръща (работим за гладко четене и памет). След това работи с изречението по памет и открива търсения звук в думите от изречението самостоятелно или с помощ и след като открие всички звукове, намира съответната буква на картончето и слага щипка върху нея (работим за зрително сканиране на текста при търсенето на буквата, за фината моторика и координацията око-ръка при защипването на щипката).

Какво друго е важно да знаем?

Дозирайте трудността в зависимост от нивото на уменията на детето – направете изреченията по-кратки (или използвайте само редици от думи). В началото включете думи със звукове, които не приличат на търсения звук, за да дадете възможност на детето да свикне да открива целевия звук.

автор: Маргарита Аспарухова, логопед, Център за приобщаващо образование

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

5,349 преглеждания

Comments are closed.