Говорните нарушения – част втора

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

dete na audio pregled 

 

Прочети също „Говорните нарушения – част първа“

Говорното развитие на детето в зависимост от възрастта:

 • До 12 месеца – към края на първата си годинка е естествено бебето да започне да проявява интерес към вокалните игри. То започва да гука, издава членоразделни звукове (т.е. не плач и скимтене), реагира на познати гласове и звуци.
   
 • До 24 месеца – свързва отделни звукове и думи със смисъл. Опитва се да говори, запаметява и активно повтаря думи. Звукоподражава, интонира. Измисля си „свой” език. Подменя букви, бърка правилния словоред, изобретява нови граматични правила. На този етап това е нормално и е част от естествения езиков опит на индивида. В тази крехка възраст неправилното детско произношение и артикулация не бива да ви тревожат.
   
 • До 3 години – речникът се увеличава, защото детето буквално „попива” всичко чуто. Добре и свободно (т.е. системно) разпознава картинки на животни, предмети и т.н. и ги свързва със съответното им название. Прави логическа връзка между звуков израз на определена дума и визуалния й облик. Децата в тази възраст са изключително любознателни, започва периодът на многото въпроси. Ако има наличие на проблема заекване, той вече може да се прояви в тази възраст. Отказът от говорене или бедният речник (т.е. който се състои само от 10-20 базови думи, свързани с физически потребности) могат да са сигнал за сериозен говорен проблем. На границата между 2 и 3 години детето вече трябва да говори.
   
 • До 4 години – артикулацията трябва да е добра, да не липсват звукове или те да не се заменят с други. Съгласуването на езиковите форми трябва да се прави естествено и без затруднения. Детето има усещане за граматическо време и се ориентира в правилната му употреба. То трябва да разбира това, което му се казва, особено от близките му хора. В този период активно се изучават приказки, песнички, случки и това трябва да е естествен стремеж на детето. Езиковият изказ трябва да е непринуден и да не коства неприятни усилия.
   
 • До 5 години – ако в тази възраст има проблем с артикулацията на определени звукове, трябва да потърсите специалист. Скоро на детето му предстои да постъпи в предучилищна група, а след това и в училище и говорните дефекти могат да му създадат сериозни затруднения и да се задълбочат. Ако изреченията са непълни, словоредът – объркан, звукът не се съотнася към съответната буква, а буквите се изписват огледално, потърсете помощ. Тази възраст е много важна, защото до 5 години активно се формира централната нервна система, чиято функция е тясно свързана с говора (той има пряка връзка по-конкретно с т.нар. фина моторика). Следователно това е най-подходящото време за корекция и развитие на речта. Знайте, че времето има значение – неправилните говорни стереотипи с времето трайно се фиксират и много по-трудно се поддават на корекция. Има много стабилна връзка между реч и интелектуален потенциал – развитието на речта подпомага развитието на интелекта, познавателните процеси, емоционалния статус на детето и му дава добър старт за обучение в училище.

 

 • След 6 години – оттук нататък детето трябва да умее правилно да артикулира звуковете. То се намира на прага между предучилищната и училищната възраст. Ако на тази възраст то има подобен проблем, едва ли той ще отмине без специализирана намеса. Нарушенията в устната реч вече се пренасят и в писмената. Потърсете помощ ако: детето не се ориентира в посоките ляво-дясно, горе-долу, не познава цветовете, не може да брои в прав и обратен ред до 10, не може самостоятелно да се облича, има дискоординация на движенията, говори като бебе, често заменя, пропуска звукове и срички, не довършва думите, неправилно ги подрежда в изречението, гласът на детето звучи странно и носово, без за това да има ясно установена причина (хрема, алергия, трета сливица), детето заеква, говори твърде бързо или твърде бавно и е трудно да се общува с него.
   
 • След 7 години (училищна възраст) – потърсете помощ, ако има наличие на проблеми с писането, четенето, смятането.

 

Кога имаме причина да се тревожим?

Нормално е в ранните етапи от развитието на речта артикулацията на звуковете да е несъвършена. От специалистите се смята, че ключовата възрастова граница е 3 години. За критична възраст се посочва възрастта от 4,5-5 години – до тогава детето „има право” да изопачава думите и да говори лошо, тъй като все още протича формирането на звуковия строй на речта и укрепва физиологически артикулационният апарат. До тази възраст повечето деца самостоятелно компенсират речевите си грешки. Следователно адекватен период за посещение на логопед е след 5 години. Ето и сигнали за предприемане на посещение:

 • Ако бебето не засуква, това е сигнал, че е нужно да се проведе хранителна терапия от специалист-логопед.
   
 • Ако детето не може да дъвче; при дъвчене езикът се върти кръгообразно в устата. А това е много важно, за да може детето по-късно да каже правилно звука „р“.
   
 • Ако до 1,5 години не иска да пие от чаша – това е показател, че дишането е през устата и е затруднено през носа. А за сонорните звукове – „л“, „м“, „н“, „р“, дишането през носа е от значение.
   
 • Ако след 2 годинки липсват „к“ и „г“ в говора на детето. Като цяло е важно да се знае, че липсата на един звук води до нарушаване на артикулацията на други.
   
 • Ако около 3-годишна възраст детето бута езика между зъбите си, когато говори.
   
 • Постоянно (т.е. не случайно) нарушение в изговора на определени звукове.
   
 • Нарушено функциониране на някой от органите на говорния апарат (например структурата и подвижността на устните, езика, двата вида небце, зъбите).
   
 • Наличие на т.нар. обратна захапка.


 

momche slusha rakovina 
 

 • Ако до 2-годишна възраст детето не проговаря; до 3-годишна възраст не използва конкретни думи и кратки изречения, а „говори” със звукосъчетания; до 4 –годишна възраст не задава въпроси от типа „Какво е това?”и „Защо?”.
   
 • Ако се затруднява да изговаря многосрични думи и думи със струпани съгласни – размества, пропуска или разменя сричките в думата.
   
 • Объркан словоред (в по-късна ученическа възраст).
   
 • Нарушен темпоритъм на речта.
   
 • Проблеми с качеството на гласа – неговата сила, височина, тембър.
   
 • Трудности при овладяване на азбуката и писането/ четенето в училищна възраст.
   
 • В начална училищна възраст  детето има проблеми с: писането – заменя сходни букви, заменя сходни звукове (п-б, з-ж, ц-ч, с-з), пропуска, добавя или размества букви и срички, пише разделно части на една дума, слива съседни думи, не спазва редовете; четенето – чете бавно (в пъти по-бавно от скоростта на нормалния читател), чете побуквено, заменя сходни звукове (с-ш, т-д, ц-ч), заменя сходни букви (п-н-и, з-в), пропуска и добавя звукове и срички, често губи мястото на четене, нарушено е разбирането; смятането – трудно чете числата и разбира математическите знаци и термини, среща трудности при решаване на устни и текстови задачи.

 

Говорните дефекти и някои заболявания

Говорните смущения могат да са симптом или да са свързани с някои от следните заболявания:

 • Заболяване на централната нервна система
   
 • Епилепсия
   
 • Менингит
   
 • Дислексия/ дисграфия
   
 • Хиперактивност/ хиперактивен синдром с дефицит на вниманието
   
 • Парализа
   
 • Т.нар. заешка устна
   
 • Различни степени на умствена изостаналост
   
 • Сензорни нарушения
   
 • Аутизъм

 

Не забравяйте, че говорните нарушения подлежат на пълна корекция, стига да се потърси помощ навреме.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Публикувано в: Развитие

11,299 преглеждания

Comments are closed.