Фондация “За нашите деца” в подкрепа на ранното детско развитие

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

logoНа 9 март фондация „За нашите деца“ организира кръгла маса „Услуги за деца в ранната възраст – от политики към резултати“. Форумът  ще се проведе от 9:30 часа в зала „Европа“ на хотел „Рамада“ и ще бъде открит от г-н Илко Семерджиев – служебен вицепремиер на Република България по социалната политика.

Кръглата маса е част от усилията на фондацията, за подкрепа на децата в най-ранната детска възраст и техните семейства и за въвеждането на целенасочен, интегриран подход в законодателството и политиките на държавата.

Целта на форума е да постави началото на единен процес за изработване на първата национална стратегия за ранно детско развитие и да обедини ключовите участници, които ще участват в създаването й около основните принципи на процеса.

Пред участниците в кръглата маса ще бъдат представени модели и добри практики в сферата на услугите за ранното детско развитие на европейско и международно ниво и тяхната роля в постигането на стратегически цели за ранното детско развитие.

Приоритетите на политиките и услугите за ранно детско образование и грижа в Европейския съюз и ролята на услугите за постигането на тези приоритети ще презентира един от най-изтъкнатите експерти в тази сфера – Джулиус оп де Беке, Генерална Дирекция „Заетост, Социални въпроси и Приобщаване“ към Европейската комисия.

Участниците в кръглата маса ще обсъдят и дискутират прилагането на интегрирани подходи и услуги за ранно детско развитие, както и възможностите натрупаният опит да бъде имплементиран в политики за ранно детско развитие.

В кръглата маса ще се включат Н. Пр. Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България, Тони Томпсън представител на Световна банка България, Мария Гайдарова зам.- министър на образованието, НСОРБ, УНИЦЕФ, Национална мрежа за децата и други заинтересовани страни. Участие в дискусиите ще вземат над 50 експерта, сред които представители на Европейската комисия, на Световна банка и други международни организации, както и на ключови държавни институции и местни власти.

***
Фондация „За Нашите Деца“ се застъпва за приемането на национална стратегия за ранното детско развитие. От 04.2016 г. фондацията изпълнява проект „Грижа в ранната възраст“ с финансиране от фондация „ОУК“, чиято основна цел е подобряването на развитието и благосъстоянието на децата в ранната детска възраст (0-7 г.) чрез въвеждане на интегриран здравно-социален подход към грижата за тях. Целта е чрез изследователски и застъпнически дейности, както и през директна работа на терен, да се подкрепи подобряването на политиката и практиката по отношение на ранното детско развитие в здравната, социалната и образователната системи. С настоящата кръгла маса фондацията цели да подкрепи процеса по разработване на национална интегрирана политика за ранно детско развитие, което да доведе до прилагане на подходи и развитие на практики, които гарантират защита интереса на децата от 0 до 7 години. 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,549 преглеждания

Comments are closed.