ЕС прие бащите да имат поне 10 дни отпуск за раждането на наследник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
tatko-k

Съветът на Европейския съюз (обединяващ представители на държавите членки) прие Директива за равновесието между професионалния и личния живот на родителите и хората, полагащи грижи, предаде пресслужбата на институцията. Целта е да се увеличи участието на жените на пазара на труда и използването на отпуск по семейни причини и гъвкави схеми на работа.

Новият законодателен акт предвижда също така възможности работниците да получават отпуск за грижи за роднини, които се нуждаят от подкрепа. Това означава, че родителите и хората, полагащи грижи, ще могат по-добре да съвместяват професионалния и личния си живот, а предприятията ще се възползват от по-мотивирани работници, се казва в съобщението.

Основните елементи на директивата са:

– отпуск по бащинство – бащата или вторият родител ще може да ползва най-малко 10 работни дни отпуск около момента на раждане на дете, които се заплащат в размер, равностоен на определения в момента на равнището на ЕС размер на отпуска по майчинство. Правото на отпуск по бащинство не подлежи на изискване за натрупан стаж. Заплащането му обаче може да бъде обвързано с изискване за шест месеца натрупан стаж. Държавите членки с по-щедри системи за родителски отпуск ще могат да запазят настоящите си национални разпоредби

– родителски отпуск – индивидуално право на 4 месеца родителски отпуск, от които 2 месеца са непрехвърляеми между родителите и са платени. Равнището на заплащане и възрастовата граница на детето ще бъдат определени от държавите членки

– отпуск за хора, полагащи грижи – нова концепция на равнище ЕС за работещи, които полагат грижи за роднини, нуждаещи се от грижи или помощ поради сериозни здравословни причини. Хората, полагащи грижи, ще могат да ползват 5 работни дни годишно. Държавите членки могат да използват различен референтен период, могат да дават отпуск за всеки случай поотделно и могат да въвеждат допълнителни условия за упражняването на това право

– гъвкави схеми на работа – правото на родителите да ползват тези схеми беше разширено, за да обхване и работещите хора, полагащи грижи.

В България бащите имат право на 15 календарни дни платен отпуск от деня на изписване на бебето. След навършване на 6 месеца на детето бащата може да поеме грижата и съответно паричното обезщетение от майката за остатъка до 410 дни.

Какво следва:

Комисията представи предложението си през април 2017 г. На 21 юни 2018 г. съветът прие позицията си, която послужи като основа за преговорите с Европейския парламент.

Председателството на съвета и парламентът постигнаха споразумение на 24 януари 2019 г., последвано от гласуване в ЕП на 4 април 2019 г. След като бе приет от съвета днес, текстът на директивата ще бъде публикуван в Официалния вестник на ЕС. Той ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването. Държавите членки ще разполагат с три години, за да приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с директивата.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,570 преглеждания

Comments are closed.