Достъпно и сигурно училище

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo
uchilihste-ohrana

Проект на националната програма „Достъпно и сигурно училище“ предвижда 1,5 милиона лева за осигуряването на паник бутони   и електронни карти във всяко българско училище. Предстои Министерския съвет да одобри проекта. 500 хил. лева са заложени за осигуряване на достъпна среда за децата със специални образователни потребности, съобщиха от МОН.

Въвеждането на тези мерки се налага от необходимостта да се подкрепят държавните училища с финансови средства за закупуване на технически средства, които да подпомогнат охраната в училищата във връзка със зачестилите случаи на физическа агресия между ученици, родители и ученици, родители и учители, разпространението на наркотици около училищата. Целта на програмата е ефективен пропускателен режим в училищните сгради, по-добра организация на охрана чрез технически средства и по-добре подготвен персонал за охрана.  Мерките целят и подобряване на връзката между училищата и правоохранителните органи както и ефективен контрол в случай на инциденти с помощта на видеонаблюдение.

Проектите за повишаване сигурността на децата в училище са свързани с изграждане на система за контрол на достъпа на първо място чрез електронни карти, но и чрез физически бариери, сигнално-известителна система, свързана с най-рисковите зони в училищните сгради, охрана чрез изнесено видеонаблюдение.

Ще се финансират и проекти, осигуряващи достъпна среда на децата и учениците със специални образователни потребности. Според статистиката през настоящата учебната година броят на учениците с физически увреждания е 1332 деца. Общият брой на децата и учениците със специални образователни потребности в държавните училища е 4164, от тях с физически увреждания са 486.

Програмата предвижда за тях да  е да се построят рампи и санитарни възли, асансьори и подемни платформи, съобразени с нуждите им.

По програмата могат да кандидатстват всички български държавни училища.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,494 преглеждания

Comments are closed.