Домът за деца „Св. Ив. Рилски” с по-добри условия за терапевтични грижи

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

zx620y348_2128048

Домът  за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски”, гр. София, планува да разшири и подобри своята специализирана терапевтична дейност, което ще бъде осъществено благодарение на проект „В подкрепа на дейността на Дневен център към Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски”, чрез разширяване и подобряване на специализираната терапевтична работа за деца от 0 до 7 години”. Проектът е съфинансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, която се изпълнява от Министерство на здравеопазването.

Целта на проекта е да се обнови и оборудва Дневният център, с което да се осигурят адекватни условия и да се въведат съвременни и качествени методи и принципи за рехабилитация на деца, посещаващи дневния център. Това ще доведе до по-качествено и адекватно медицинско обслужване на децата с проблемно развитие, като се увеличат възможностите за социализация и интеграция на децата според индивидуалните им потребности.

Домът, който има капацитет около 100 легла, предоставя на нуждаещите се деца комплекс от диагностични, лечебни, рехабилитационни, психотерапевтични, логопедични, образователни и социални услуги, които са съобразени с индивидуалните им потребности и възможности. Дневният център към дома за деца осигурява почасова услуга и дневна грижа за деца от нула до седем години, с детска церебрална парализа, синдром на Даун и други увреждания на периферна или централна нервна система. Тази услуга е безплатна за всички деца, насочени с направление от Дирекция “Социално подпомагане”.

„В момента в детското заведение извършваме предимно рехабилитационни и кинезитерапевтични процедури. С реализацията на този проект ще можем да осигурим безплатна,  по-качествена и по-обхватна както рехабилитационна, така и нова медицинска дейност като хидротерапия, електро-, магнито- и ултразвукова терапия. Всичко това е от много голямо значение за подобряване здравето на децата“, това каза д-р Елена Кундурджиева, директор на Дом за медико-социални грижи за деца „Св. Иван Рилски“.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

3,334 преглеждания

Comments are closed.