Добрата самооценка е най-краткият път към успешното развитие на детето

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

samoocenka

Най-ценният дар, който майката и бащата могат да дадат на своето дете, е добрата самооценка. Помогнете на детето си да се почувства ценено – общувайте с него, играйте заедно, четете или просто го слушайте. Също толкова важно е да научим децата да се справят с неуспеха, загубата, срама, трудностите и поражението.

Когато усещат, че са достатъчно силни, за да се справят с емоциите си, децата добиват вътрешната сила да приемат света около себе си.

Някои основни правила за изграждане на добра самооценка

*Винаги отбелязвайте успехите на детето. То научава повече, ако се поощрява за постиженията, отколкото, ако се санкционира за неуспехите.

*Поощрявайте детето за конкретни постъпки – веднага след като е направило/казало нещо хубаво.

*Вярвайте в детето. Когато то вижда, че родителите са убедени в способността му да овладее някое умение, детето също вярва, че може да успее.

*Поставяйте ясни граници. Не давайте награди, за да прекратите лошо поведение. Това е подкуп. Детето започва да очаква винаги да получава награда, за да престане да се държи зле.

*Помогнете му да има кураж да прави грешки, да ги поправя и да върви напред.

*Не забравяйте, че има разлика между самоуважение и добро самочувствие. Самоуважението е увереността, че човек е ценен заради това, че е и е точно такъв, какъвто е. То се изгражда в отношенията с родителите. За да помогнете на детето да се чувства ценно заради себе си, не бързайте да го хвалите, а поговорете за чувствата му и неговото отношение към нещата.

 

Източник: www.roditeli.org

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

4,644 преглеждания

Comments are closed.