Дневният режим на първокласника

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

rejim-na-purvoklasnika

Първи клас е най-голямото предизвикателство за децата. Налага им се да свикнат със съвсем нов режим, среда и задължения. Трябва да полагат усилия за усвояване на учебния материал, който за нас, възрастните, е елементарен и лесен, но за детето е непознат и труден. Ние, родителите, трябва да положим усилия, за да подкрепим детето, да му покажем как да учи, да планира времето си и да подготвя необходимите материали за следващия ден. Правилният дневен режим има изключително голямо значение за физическото и психичното здраве на децата в тази възраст.

Създайте ритъм
На пръв поглед ритъмът и повторяемостта могат да изглеждат еднообразни и скучни, но имат своя дълбок и особен смисъл за децата. Когато спазват един и същ ритъм всеки ден, децата се чувстват по-спокойни. Ритмите на деня, седмицата и годината създават у тях усещане за сигурност и защитеност, развиват чувство за доверие в живота – това е вярване, което ще им помага и в по-късната възраст.

Как да управляваме времето
Времето е най-ценният ресурс, а навиците, свързани с управлението му, остават за цял живот. Ефективната организация на времето е възможна само когато има ясно поставени приоритети.

Препоръки:

  • Направете списък с колкото се може повече неща, които детето прави по принцип през деня – включете всички дейности, които извършва през седмицата (и ежедневните, и специфичните – тези, които върши веднъж или два пъти седмично).
  • Отбележете дейностите, които са най-важни и бихте искали детето да им обръща повече внимание.
  • Задайте им точно определено време, маркирайте ги с различен цвят.
  • Нанесете ги в седмичната програма.

 

  • Отделете време за обсъждане с партньора си, разпределете отговорностите между възрастните. Важно е всеки да поеме личен ангажимент във връзка с активното управление на времето на детето.

Основните задачи

  • Водене и вземане от училище – воденето трябва да е 15 минути преди началото на първия учебен час.
  • Вземането от училище да е на време. Това е важно преди всичко за детето ви. То ще остане с усещането, че е значимо за вас, а не забравяно или пренебрегвано от най-важните за него хора – ВИЕ, родителите му.
  • А също така – вземайки го навреме – вие изграждате у него умението за точност и отговорност към поетия ангажимент. Ако все пак ви се наложи да закъснеете, намерете начин да го уведомите предварително или да имате вариант за друг човек, който може да го вземе.
  • Попитайте дали училището ви предлага вариант за организиран транспорт.

Извънкласни занимания (език, спорт, изкуство и т.н.) – принципът, който ви препоръчваме, е „По-малко е повече”. Започнете учебната година с по-ниска натовареност по отношение на извънкласните дейности и достатъчно време за игра. Не включвайте повече от две дейности, едната от които задължително да е спорт.

Подготовка на домашните – помагайте, но никога не подготвяйте домашните вместо децата. В противен случай оценките в училище ще са ваши, а детето никога няма да се научи да се справя само. Помагайки на детето, трябва да се стремим да го правим по-умело и самостоятелно в ученето, а не да „научаваме“ вместо него.

Фиксиране на времето за лягане – пълноценният сън и достатъчното време за почивка са изключително важни за здравословния начин на живот, а здравето на детето е ваша отговорност. Определете час за лягане и не отстъпвайте, като имате предвид, че за развитието на детето и отделянето на хормона на растежа са необходими поне 9 часа сън. Не допускайте да имате чувство за вина, по-скоро поговорете с детето и му обяснете защо този въпрос е от такава важност.

Домашните задължения – започването на учебната година не е повод да освободите детето от изхвърлянето на боклука, грижите за домашния любимец и най-вече оправянето на стаята. Всички домашни задължения трябва да имат своето място в седмичната програма, ако се налага – в по-облекчен вариант.

Източник: www.roditeli.org

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

25,605 преглеждания

Comments are closed.