Днес е денят на гората

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

forest_k

За първи път датата е отбелязана през 1972 г. в деня на пролетното равноденствие по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие (ноември 1971), подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, за да се защити флората и фауната на горите.

Горите са природно богатство, благодарение на което въздухът и водата са чисти и което представлява среда за живот и развитие на разнообразие от растения и животни.

Горите имат и важно стопанско значение за икономиката на всяка страна по света. Затова всеки от нас носи отговорност за опазването на това природно богатство, за неговото развитие и рационално използване в името на благото на страната си и преди всичко в името на децата си.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

3,341 преглеждания

Comments are closed.