Детски център за застъпничество и подкрепа бе открит в София

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

zona-zaKrila

В Международния ден на ненасилието – 02 октомври, в София беше открита Зона ЗаКрила – Детски център за застъпничество и подкрепа. Това е иновативна услуга за деца и жени, преживели насилие, която обединява добри юридически, медицински, психологически и социални практики и поставя детето във фокуса на всички техни усилия. Зона ЗаКрила е създадена и ще функционира благодарение на подкрепата на bTV и на десетки хиляди дарители на УНИЦЕФ, които се включиха в общите усилия срещу насилието над деца по време на кампанията „Бъдеще без насилие за всяко дете“. Зона ЗаКрила се създава съвместно от УНИЦЕФ, Фондация „Асоциация Анимус“ и Столична Община в партньорство с Министерство на вътрешните работи и Агенцията за социално подпомагане.

“Всички деца имат право да бъдат защитени от насилие. В България, както и по света много деца стават жертва на физическо, психическо, сексуално насилие – независимо от пола, възрастта, етноса, религията си. И най-често това се случва в дома, в училището, в институцията, където са настанени – тоест, на местата, където би трябвало да са най-защитени. Но за твърде малко от тези случаи изобщо се сигнализира и още по-малко са наказаните насилници – затова е важно всяко дете да има достъп до навременна подкрепа и щадящо правосъдие, съобразено с индивидуалните нужните и развитие на всяко момиче и момче”, заяви г-жа Мария Хесус Конде, Представител на УНИЦЕФ за България.

Зона ЗаКрила осигурява непрекъсната подкрепа и застъпничество за деца, жертви на насилие и техните семейства по време на целия процес на работа по техните случаи – от момента на получаване на сигнала за насилие и започване на разследването до приключване на процеса по възстановяване и връщане към ежедневния ритъм на живот на детето и неговото семейство. Всяка една кризисна интервенция и застъпническа подкрепа, медицински услуги, консултиране, информиране и подготовка за участие в процеса на досъдебното и съдебно производство, се координира от Зона ЗаКрила.

След Монтана, където Зона ЗаКрила отвори врати на 14 Септември 2015 г., а до края на годината услугата ще заработи и в Шумен – София е втората община в страната, която става домакин на иновативната услуга.

„Грижата за децата ни е най-важната грижа на обществото ни. За 2014 година 74 деца са намерили подкрепа в трите специализирани центъра, работещи на територията на Столична община. От началото на 2015 – помощ е оказана на още 43 деца. Новият модел на Детски център за застъпничество и подкрепа е много полезен и аз благодаря на УНИЦЕФ, че разработват и финансират поредната добра практика, която след това се надяваме да се превърне в устойчива социална услуга за години напред“, заяви г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на Община София при откриването на Зона ЗаКрила.

Моделът за предоставянето на интегрирани услуги за деца и техните семейства е разработен съвместно от УНИЦЕФ, Института за социални дейности и практики и Фондация „Асоциация Анимус“.

„Идеята на Детския център за застъпничество и подкрепа е наистина иновативна. Ако досега ние от „Анимус“ сме предоставяли предимно психологична, терапевтична подкрепа на децата и жените, преживели насилие, то в Зона ЗаКрила вече на едно място ще се координират връзките между отделните органи и институции, така че децата да са във фокуса на всички техни усилия и да се чувстват максимално защитени“, сподели г-жа Надежда Стойчева, Директор на Фондация „Асоциация Анимус“.

Зона ЗаКрила ще работи с всички форми на насилие над деца и с техните семейства, като ще обхваща както жертви на насилие, което е извършено в миналото, така и случаи на насилие, които се случват в момента в живота на децата и семействата им. Услугата ще помага на децата-свидетели на домашно насилие и ще подкрепя родителя, жертва на насилие, в процеса на спиране на насилието, възстановяване и повишаване на способността да се грижи за детето с фокус върху неговата сигурност и най-добър интерес. Зона ЗаКрила предлага и правно придружаване на детето и пострадалия родител, за да осигури на детето семейна среда без насилие.

Защо Зона ЗаКрила е важна за децата и техните семейства: 

Детският център за застъпничество и подкрепа е стъпка към по-ефективно гарантиране на правата на децата жертви и свидетели на насилие и престъпление. Придружаването, съдействието за щадящо изслушване, подкрепата за преодоляване на последиците от травматично преживяване са само част от мерките, които сме длъжни да предоставим на децата. Това е както морално, така и юридическо задължение по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето и редица европейски директиви. Усилията за изпълнение на тези задължения трябва да бъдат подкрепени, но затова е изключително важно да бъдат приети промени в Наказателно-процесуалния кодекс, които предвиждат адаптирани към нуждите на детето процедури, прилагани от обучени специалисти. От политическата воля на законодателя зависи дали на най-уязвимите участници в наказателния процес – децата, ще бъде гарантирано правосъдие, което подкрепя, възстановява и носи чувство за постигната справедливост, вместо да ги превръща в повторни жертви всеки път, когато са в контакт с правосъдната система или органите по закрила и тези на реда.

 

Източник: УНИЦЕФ Българи
Снимка: УНИЦЕФ България

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,377 преглеждания

Comments are closed.