Децата от елитните училища са най-малко щастливи

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

priobshtavashto_obrazovanie_subitie_uchilishte

Едва 4% от българските училища успяват да постигнат както високи оценки, така и високо благополучие на учениците. Това показват резултатите от представено днес национално представително проучване, проведено от Център за приобщаващо образование, изследователската компания G Consulting и експерти от БАН.

Изследването, обхванало 100 училища и над 3200 седмокласници в цялата страна, проучва нивата на психично и социално благополучие на учениците, тяхната удовлетвореност от училище и степента, в която се чувстват добре там.

Изследователският екип съпоставя получените резултати с постигнатия успех на Националното външно оценяване (НВО) и създава Индекс на успешното училище – такова, което се грижи едновременно за академичния успех и за благополучието на децата.

Разработеният от центъра индекс включва три компонента с различна тежест – 50% от оценката на училищата се формира от резултатите на учениците на НВО, 30% – от личностното благополучие на децата (техните емоции, психично и социално благополучие), и 20% – от тяхната удовлетвореност от самото училище (от учителите, съучениците и средата).

При максимален брой от 100 точки едва 10% от изследваните училища успяват да достигнат 60 точки. Това са училища, в които има добронамерени и подкрепящи учители, много извънкласни занимания, ниски нива на агресивни прояви и е създадена училищна общност.

Учениците в т.нар. елитни училища – най-малко щастливи

Общо 38.4% от седмокласниците в България са с от много ниско до умерено ниво на удовлетвореност в училище, като най-ниските нива са отчетени в т.нар. елитни училища. Според изследователите причините за това са разнообразни, като сред основните са твърде голямото напрежение и конкурентност между децата там за постигане на високи оценки, фаворитизиращи учители, липса на усещане у учениците за общност.

“Изследването недвусмислено показва, че на индивидуално ниво има висока взаимовръзка между равнището на лично благополучие и академичния успех”, коментира Живко Георгиев, ръководител на изследването, и допълни:

“За съжаление в голяма част от училищата тази връзка е прекъсната – или се жертва благополучието за сметка на високи образователни постижения, или се полагат много усилия децата да се чувстват добре, но това е за сметка на образователната функция.

Според експертите има начин да се повиши удовлетвореността на децата, без да се правят компромиси с оценките. Част от техните препоръки включват партньорства със семействата и общността, създаване на усещане за училищна общност, в която са приобщени всички деца, интензивна работа за развитие на социални и емоционални умения на децата и усилия за намаляване на агресията.

Представянето е част от програмата “Едно училище за всички”, чиято цел е да допринесе за качествено образование за всички деца, което да позволява на всяко дете да развие своя потенциал в най-пълна степен.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

3,168 преглеждания

Comments are closed.