Децата на социално слабите родители – без такси за детска ясла и градина

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

detska-gradina-k

Децата от социално слаби семейства ще бъдат освободени от такса за детска градина. Тя ще се заплаща от бюджета по проект, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев.

Той обясни още, че проектът и разчетът на бюджета по него не са готови и затова засега не може да се каже колко деца ще бъдат освободени от заплащане на такси. „Най-вероятно ще бъде за всички деца от тези общини, които са класифицирани по социални и икономически критерии“, коментира просветният министър. Освен деца от крайно бедни семейства, от тази възможност ще могат да се възползват деца от малцинствата, или пък такива, които се връщат от друга образователна система, но нямат възможността да запишат малчуганите си. „Все още не може да се каже каква част от общините ще бъде финансирана по проекта“, обясни още просветният министър. Те най-вероятно ще бъдат определяни с помощта на данни от Механизма по обхват в образователната система и Националния статистически институт.

„Надяваме се, че с бюджетите за следващите години ще можем да разширим тази мярка“, коментира просветният министър за по-нататъшното развитие на проекта. Освен заплащането на такса, по него ще бъде осигурено финансиране за дейности за допълнително обучение за овладяване на български език за тези деца, чийто майчин език не е българският. В тях могат да се включат както деца от малцинствата, така и такива, които са родени в други държави, но родителите им се преселват в страната ни.

Проблемът с вторичната сегрегация в училищата пък ще се решава с една от 17-те нови национални програми. Просветният министър обясни, че родителите на деца от ромски произход желаят да ги запишат в училища извън обособения квартал, но те трябва да бъдат насочени към различни райони, за да няма риск от вторична сегрегация. „Най-важно е тези процеси да бъдат наблюдавани и навременно да бъде идентифициран потенциалният проблем от гледна точка на децата, които учат в тези училища, и да бъдат предприети мерки за насочването им към различни училища, за да не достигат над 20%“, заяви Вълчев. Той обясни, че за целта по националната програма ще бъдат финансирани транспортни разходи. Просветният министър подчерта, че когато децата от ромски произход са в различни училища, които не са сегрегирани, те постигат много по-добри образователни резултати.

НМД

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

3,231 преглеждания

Comments are closed.