Деца с увреждания ще бъдат преглеждани при специалисти без направление

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

doktor-k

Деца с увреждания ще бъдат преглеждани без направление при специалисти. Това предвижда проект на постановление на Министерския съвет за структурни промени в системата на здравеопазването, който е предложен от Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане.

Същото облекчение ще се прилага и за тяхната физиотерапия и рехабилитация. Процедурите ще се осъществяват в специално изградени центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ). Във въпросните дневни центрове ще се провежда още ранна диагностика, лечение и медицинска и психо-социална рехабилитация, както и продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания.

Освен това медицински специалисти ще ги посещават в дома им, когато има нужда от консултация или преглед, както и от оказване на специфична грижа.

Тези структури се създават в услуга на родителите, които ще бъдат обучавани какви по-специални грижи да полагат за децата си, независимо дали те са бебета, малки деца или юноши с ТЕЛК, става ясно от проектодокумента.

Такава подкрепа ще получават и тези, които са настанени в т.нар. центрове от семеен тип, каквито се създадоха след закриването на домовете за деца и юноши, лишени от родителски грижи, и медико-социалните домове.

Тези дейности са наложителни не само за превенция на изоставянето на деца в социални домове, но и за профилактика на уврежданията при малчуганите и минимизиране на последствията от уврежданията, се казва още в проектопостановлението.

Към момента в системата на Министерството на здравеопазването има 13 дома за медико-социални грижи за деца, които по смисъла на Закона за лечебните заведения са второстепенен бюджетен разпоредител към ведомството. Съгласно приетата през 2010 г. национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и новия Закон за социалните услуги от тази година към 1 януари 2021 г. тези домове трябва да бъдат закрити. Отглежданите в тях деца и тийнейджъри с увреждания пък ще бъдат върнати в семействата, ще бъдат насочени към приемни семейства или ще бъдат настанени в центрове от семеен тип.

До месеци следва да бъде закрит домът за медико-социални грижи във Видин. В проектодокумента се посочва, че за последните 12 месеца в него е отглеждано само едно дете, като другите са в собствените си или в приемни семейства, на които вече се оказват услуги от изградения преди две години център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в града.

НМД

 

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,802 преглеждания

Comments are closed.