Детето, неговите нужди и родителските грешки

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

 

 

Възраст на детето

Психологическа характеристика, която трябва да се постигне

Пречки за постигането й

Родителско поведение, улесняващо постигането й

От новородено до около 1,5 – 2 години

Чувство на доверие и сигурност

Безчувственост – недостатъчно гушкане, държане на ръце, топлене, усмихване, люшкане, говорене. Ранно отбиване.

Оставяне да се „наплаче”.

Ако се осъзнае важността на детските нужди и на всяка от тях се реагира навреме,  ако детето е дарявано постоянно с необходимата обич,  то развива по-силно чувство на доверие, вместо страх от света и хората.

Между 2 и 4 години

Независимост  – детето възприема себе си като автономен индивид, отделно от родителите си, въпреки че зависи от тях.

Недостатъчно говорене с детето.

Твърде строго или твърде ранно приучване към гърнето.

Отнемане на детето възможността само да опита постепенно да контролира червата си и други функции по своя воля и по свой свободен избор.

Ако родителите награждават успешното детско поведение и не го засрамват при провалите му (ползването на гърне като самоцел и наказание при всяко изпускане), детето придобива усещане за автономност, не се съмнява в себе си и способностите си да се контролира.

От 4 до към 6 години

Инициативност – време на активно изследване и  изучаване на света, на въображение и имитиране на възрастно поведение.

Потискане и иронизиране на детето в игрите му. Свръх строга дисциплина, желание да се възпита „послушно дете”. Внушаване на непоклатим морал, който е в конфликт със спонтанността на детето. Пренебрегване на детските въпроси и омаловажаване на желанието  за изследване на света.

Изграждане на убеждение „Аз съм каквото мога да си представя, че ще бъда”.  Щом родителите приемат детското любопитство и не омаловажават нуждата му да пита и знае, то ще развие детската си инициативност и не би се страхувало от възможен неуспех.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Публикувано в: Развитие

11,907 преглеждания

Comments are closed.