Десет ранни признаци на аутизъм при бебетата и малките деца

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

autism

Според статистиката аутизмът засяга 4,5 пъти повече момчета, отколкото момичета. Децата от аутистичния спектър проявяват в различна степен симптомите на заболяването, при някои те са подчертано изявени и диагнозата се поставя лесно, но при голяма част белезите са трудно различими.

В тази статия ще изброим десет от най-често срещаните симптоми, свързани с аутизма, които могат да се „хванат“ от родителите в най-ранна възраст.

Липса на визуален контакт

Повечето бебета търсят контакт „очи в очи“. Особено характерен е той по време на кърмене. При по-големите деца осъществяването на визуален контакт се случва по време на игра. За децата е важно да виждат нашето лице и израженията ни, тъй като по този начин те получават важна информация за себе си посредством невербалната социална комуникация. Ако липсва визуален контакт или бебето го осъществява рядко, особено в първите шест месеца след раждането, е много вероятно на по-късен етап да се окаже, че то е с аутизъм.

Реципрочна социална усмивка

Тя се появява на лицето на бебето или малкото дете в отговор на нашата усмивка или на усмивката на друг човек от обкръжението на детето.

Двигателна активност

Ако бебето е вяло, ако движенията на малкото дете са пестеливи или неадекватни, като например да посяга да вземе с дясната ръчичка нещо, което е от лявата му страна или забележими, внезапни, резки, повтарящи се движения на крайниците, предполагаемо може да се усъмним за аутистични прояви. Наред с това, тези деца започват да се обръщат и пълзят по-късно, обикновено прохождат след навършване на 12-14 месеца. Много характерен белег е поклащането на тялото и по-различната стойка, в сравнение с връстниците им.
На по-късен етап от развитието им, деца с тези и други подобни признаци, биват диагностицирани с аутизъм.

Визуално проследяване и ориентиране

Липса на възможност за проследяване на движещ се обект или насочването на вниманието към човек, който извиква детето по име или който току-що е влязъл с стаята, вероятно ще бъде определено като аутист в по-късен етап от своето развитие. Тези деца трудно съсредоточават вниманието си към обичайните социални сигнали.

Имитиране

На възраст около 7-8 месеца, бебета започват да възприемат по-осъзнато заобикалящата ги среда и да имитират различни звуци и движения. По това време се появява и реципрочната социална усмивка. В този период бебето може да се забавлява само с различни играчки, които издават различни звуци или да копира това, което ние правим. При децата, застрашени от аутизъм тези способности са изявени бегло или липсват изобщо.

Забавено „бърборене“

Около 6-7 месец бебета започват да „гукат“ и „бърборят“, някои дори и по-рано. Често тези занимания се провокират от някой възрастен, които показва на бебето как да гука или бръмчи с уста. Ако такива опити останат без отговор, това може да е ранен признак за аутизъм.

Нетипично сетивно поведение

Ако едно дете се затруднява, когато е заобиколено от нетипична среда, звукове, миризми, ярка светлина и е неспокойно на оживени и шумни места, вероятно ще прояви аутистични симптоми.

Трудно успокояване

Когато бебето се разплаче или е неспокойно, обикновено в рамките на няколко минути то може да бъде успокоено. При някои деца, обаче, съществува сетивен дискомфорт и това прави успокояването трудно и продължително, а понякога дори невъзможно. Често тези бебета и малки деца се съпротивляват да бъдат гушкани или прегръщани дори от родителите си, което прави задачата още по-трудна.

Трудности при проговарянето

Забавеното проговаряне, според повечето специалисти, е един от основните симптоми при диагностицирането на децата с аутизъм. Това забавяне може да е рецептивно, т.е., че детето не разбира това, което му казваме, но може да има закъснение на речта, свързано с възможността за изказване, т.е., че детето просто не е в състояние да произведе звуци и думи.

Самовглъбяване и липса на желание за контакт с околните

Често малките деца, които вероятно ще бъдат определени от специалистите като аутисти, предпочитат да играят сами, взаимодействието с други деца ги изнервя и напряга. Когато някой настоява детето да играе с останалите деца, то може да прояви агресия или невъзможност да контролира емоциите си. В такива ситуации тези деца могат да се разплачат неконтролируемо или да имат необясними нервни изблици, които трудно се овладяват. Понякога тези деца заспиват трудно както през деня, така и през нощта.

Ако имате съмнения, че вашето бебе или малко дете проявява симптоми на аутизъм, споделете ги с личния му педиатър, който да ви посъветва или да ви насочи към специалист.

Тази статия има единствено информативен характер. При нужда потърсете помощ от специалист.

Първите седем

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

71,319 преглеждания

Comments are closed.