Да планираме финансово чудесата на живота

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

NN - You Matter

Чудесата на живота започват от зачеването и продължават през целия житейски път на всеки от нас, приемайки различни и често изненадващи форми през отделните му етапи – раждането на дете, отглеждането му, възпитанието и обучението му, създаването на дом и превръщането му в храм за сътворяването на нови чудеса. Всичко това има своите човешки, емоционални и финансови измерения. И когато човек желае да реализира чудото на собствения си живот, той се отнася към тази задача отговорно, чертаейки планове за постигането й по възможно най-добрия според него начин. Неделима част от пътя за реализиране на този план е финансовото му обезпечаване.

NN България ще ви помогне с информация и съвет в процеса на финансово планиране, за да можете да построите вашия индивидуален финансов план, с помощта на който да реализирате житейските си цели. Това е компания, която не просто предлага застрахователни и пенсионни решения, но и предоставя на клиентите си индивидуални финансови консултации. По този начин компанията ви дава възможност да надникнете в бъдещето си, да очертаете пълноцветната картина на финансовото си състояние, да осмислите подхода към парите си и напълно осъзнато да поемете главната роля в управлението на собствените си финанси.

NN 1

Услугите, които NN предоставя, носят индивидуален характер, изцяло съобразен с личните стремежи и цели на всеки отделен клиент. Те са плод на разбирането, че разумното управление на парите прави хората по-подготвени да посрещнат всяко житейско предизвикателство и да осъществят личните си цели и мечти с възможно най-малко препятствия. NN предлага комплексно консултиране в основните области на финансовото планиране – пенсионно, инвестиционно, застрахователно, данъчно и наследствено – с което помага на клиентите си да осмислят своите пропуски във всяка една от тези важни от финансова гледна точка сфери, както и да набележат подходящите стъпки за преодоляване на различията между желания и реалност.

Дълбоко в своята същност хората си приличат, независимо от вярата и цвета на кожата си, независимо къде по света са родени и къде живеят. Те всички харесват и желаят сходни неща, като единственото различие е в това кой как си представя пътя, по който ще достигне до крайната цел и начина, по който ще го извърви. Това важи както за важните неща от живота ни, така и за тези, които са част от нашето ежедневие. Семейството е едно от тях. То всъщност е най-важното! Никой не идва на този свят от нищото, всеки има семейство, но всяко е различно по своему. Също както любовта, към която всички се стремим, но която идва по съвършено различен начин при всеки. Едно обаче е сигурно – всеки човек се влюбва и обича по свой начин, който определя собствената му уникалност. Именно в това се фокусира и новата кампания на NN, която популяризира една услуга, която макар да носи белезите на общоприетите норми, е строго индивидуална и дълбоко лична – финансовото планиране.

Защото РАЗЛИЧНО Е, КОГАТО СИ ТИ!

За NN Group финансовата грамотност е от първостепенна важност, защото по-добрите познания за икономическите процеси и закономерности биха помогнали на всеки да разбере, планира и управлява по-успешно личните си финанси.

Глобално проучване за финансовата грамотност на NN, проведено през 2010 г. в повече от 10 страни в Европа, САЩ, Латинска Америка и Азия, показва как тяхната финансова интелигентност („FQ”) се отразява на нагласите, поведението и емоционалното им благосъстояние.

  • 90% от хората искат да управляват по-добре парите си, но или не знаят откъде да започнат, или не знаят откъде да получат необходимата информация.
  • 63% от участниците имат съвсем начални познания в областта на финансите.
  • По-малко от 60% от хората спестяват за годините след пенсиониране.
  • Въпреки житейската мъдрост „Не харчи повече пари, отколкото имаш”, 25% не успяват да се вместят в бюджета си.
  • Една трета от отговорилите нямат заделени средства за кризисни ситуации и не са подготвени да покрият неочакван разход от 1 000 евро.
  • По-грамотните финансово хора по-често изпитват чувство на щастие, а хората, които по-трудно се справят с планирането на личните финанси, по-често са подложени на силни отрицателни емоции – страх, вина и срам.

През 2011 г. от проведено представително изследване сред 426 човека в България става ясно как нивото на финансова грамотност на българите влияе върху техните нагласи и поведение.

  • Семейният бюджет е основния начин за контрол на финансовата ситуация – 71% имат семеен бюджет.
  • Малко хора (34%) са подготвени да платят непредвидена сметка от 1 000 лв., което съответства на дела на хората, които нямат заделена сума за спешни случаи (50%).
  • Около 1/3 от хората имат спестовна сметка, но само 4% от разходите на домакинствата са предвидени за спестявания.
  • Основното, за което хората биха спестявали, е за да се справят с неочаквани ситуации. 23% са заявили, че спестяват за пенсиониране.

Образователната програма на NN „Лесни финанси” представя икономическа и финансова информация по лесен и достъпен за всички начин. Нейната цел е да разкрие максимално разбираемо полезни идеи за планиране и управление на личния бюджет.

Програмата „Дни на отворените врати”представлява серия от събития, провеждани в офисите на NN под формата на дискусии и лекции по въпроси от света на икономиката и финансите. В неформална обстановка поканените получават съвети за успешно управление на личните си финанси и възможностите, които съществуват за това.

През 2012 г. NN създава  и уеб-базирано приложение FQ тест (финансов коефициент на интелигентност), с помощта на което хората могат сами, по забавен и увлекателен начин, да определят какъв е техния финансов профил.

Електронното приложение Личен финансов профил е разработено, за да подпомогне задълбоченото разкриване на финансовите нужди на потребителите, както и последващите стъпки за управление на техните финанси.

„Социални иновации” е световна надпревара, в която ученически отбори от  различни страни разработват проекти, които могат да окажат положително влияние върху обществото. В България участват ученици от 10, 11 и12 клас. Проектът се осъществява в партньорство с Джуниър Ачийвмънт – глобална неправителствена организация, която вдъхновява и подготвя младите хора да успяват в глобалната икономика.

През 2014 г. по инициатива и с подкрепата на NN на български език е издадена книжката на чешката авторка Дениса Прошкова  „Къде растат парите?“. Книжката въвежда децата в света на финансите по лесен и забавен начин, като обяснява на децата връзката между ходенето на работа и получаването на пари и ги запознава с нови за тях понятия като заплата, разходи, спестявания, заеми, пенсия, застраховки.

NN 2

През 2015 г. NN представя информационния портал за пенсионно осигуряване PENSIOPEDIA.BG. Сайтът си поставя за цел да предоставя на достъпен и разбираем език актуална информация относно функционирането на пенсионната система в страната и възможностите и предимствата на тристълбовия пенсионен модел.

През 2016 г. NN спонсорира проект на Фондация „Инициатива за финансова грамотност“ за разработване на ръководство, съдържащо 25 финансови игри за тийнейджъри на 10 теми. Финансовите работилници „За парите и други важни неща“ дават възможност младежи от 9 до 12 клас да развият уменията за управление на личните финанси по интересен и атрактивен начин.

Детска книжка „За да ви служат добре парите“ е естествено продължение на първото четиво за финанси „Къде растат парите“. Тя е предназначена за аудитория от деца на възраст от 10 до 15 години.

NN вярват, че хората, които умеят да управляват добре парите си, са способни да управляват по-успешно и своето бъдеще, а това ще ги направи по-щастливи и пълноценни. NN е готова да помага на всеки да планира финансовото си бъдеще възможно най-добре и да поеме контрола върху личните си финанси осъзнато и отговорно.

NN-logo

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,237 преглеждания

Comments are closed.