ЧДГ “Вълшебното борче” възпитава мечтатели и изследователи с доверие и любов

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

В частна детска градина „Вълшебното Борче“ всички знаят, че на четири години детето достига 50% от интелектуалното си развитие! Затова те следват естественото развитие на децата и се съобразяват изцяло с техните нужди и умения.

 vulshebnoto-borche

Следващото твърдение може да е изненада за много хора, но редица изследвания сочат, че първите пет години от живота на детето са най-важните в неговото развитие, защото това са годините, които го формират като личност.

Вярно е, че следващите също са от огромно значение както и това, че не всичко е предопределено преди шестия рожден ден на детето, но първите пет са от ключово значение. Може да се каже, че основните структури на личността на детето се формират до шестата година и тази личност то ще носи през целия си живот.

ЧДГ „Вълшебното Борче“ знаят добре, че първите пет години са от изключително важно значение за емоционалното и интелектуалното развитие на детето, а на четири  детето достига 50% от интелектуалното си развитие.

Д-р Бенджамин Блум от Чикагския университет е провел многобройни изследвания в тази насока и е достигнал да извода, че детето достига 50 % от интелектуалното си развитие на четиригодишна възраст, прибавя още 30 % на осем години, а останалите 20% до седемнадесетата си година. Естествено има много голяма разлика между интелигентност  и знания. Интелигентността – това е умението да се обработват и използват получените знания. Последните изследвания показват, че интелигентността на възрастния индивид се определя в най–голяма степен от типа интелектуално стимулиране,  което е получил в детството.

razvitie-stulbica

Екипът на ЧДГ „ Вълшебното Борче“ осъзнава значимостта на първите четири години от живота на децата и полага съзнателни усилия за възможно най-благоприятното развитие на емоционалната стабилност и осъзнаването на Аз-а, чрез подходящото интелектуално стимулиране.  Всички занимания, предвидени в програмата на децата са подчинени на основната задача – правилното формиране на емоционална стабилност и многостранно развитие на личността, така че всяко дете да се изгради като самостоятелна и неповторима личност със собствена индивидуалност.

Детската градина – кътче спокойно и сигурно, където децата са обгрижвани, възпитавани и обучавани с много обич, топлина и разбиране.

Целта на частна детска градина “Вълшебното борче” е заедно с родителите да създават здрава, щастлива и успешна среда за развитие и израстване на децата, защото вярват във възможностите на всяко дете и  знаят, че е важно децата да развиват способностите си ежедневно чрез творчеството и практическото учене.

Огромна роля в програмата, която е структурирана спрямо държавните образователни изисквания и обогатена спрямо конкретните изисквания и цели на детското заведение, заема творчеството на децата и личностната изява. Във всяко занимание и дейност на децата се използват истински, реални обекти от действителността, които се изследват по различни начини и с различни методи.

Заниманията са съобразени и организирани по начин, който винаги носи удовлетворяващ резултат. Единственото необходимо условие е включване и желание за работа от страна на детето. Това е и причината, поради която специалистите от детската градина избират да наситят своето първо лято, подчинено на темата – „Професиите на хората около нас“, с множество творчески и практически занимания. Децата пряко са се докоснали до всичко, включено като съдържание в заниманието.

Във всички занимания творчеството на децата е основополагащо. Чрез него те развиват въображение, емоционална стабилност и индивидуалност. Това е и основната причина, поради която в програмата на детската градина се използват идеи и прийоми от педагогическите принципи на Мария Монтесори и Валдорфската педагогика.

Учебната програма на “Вълшебното борче” цели да развие добри езикови умения, богато въображение, логическо мислене и любов към ученето чрез подходящи игри, творчески занимания, музика и приказки.

Персоналът на ЧДГ “Вълшебното борче” вярва, че всяко дете трябва да се развива в спокойна атмосфера, в условия на подкрепа и любов, която да им дава свободата да изразяват себе си и която да им показва адекватни пътища за това, както и да ги изгражда като отговорни, самостоятелни и мислещи личности.

Детската градина е първата среща на детето с групата и първият терен за осъществяване на трайни социални контакти извън семейната среда. Ето защо това е моментът, когато децата трябва да овладеят умения за слушане, взаимопомощ и сътрудничество, да се научат  да уважават себе си, околните и обкръжаващата ги среда, да придобият самоувереност и да открият как да управляват емоциите си.

Целта на градината е децата да развиват способността си да обработват и използват получените знания и умения във всяка ситуация от тяхното ежедневие. Да бъдат изследователи на необятния свят, който ги обкръжава. Да не се страхуват да търсят отговори на въпросите, които са важни за тях и да чувстват необходимостта да експериментират и творят.

Защото детската градина е мястото, където всяко дете трябва да знае, че може да усвои знания и да задоволи своето детско, чисто любопитство. Място, където всяко дете трябва да се чувства значимо, защитено и обичано!

logo_borche

 

Детска градина и ясла “Вълшебното Борче”
www.borche.org
www.facebook.com/Borche.org
e-mail: team@borche.org
0899 709 737

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

24,766 преглеждания

Comments are closed.