„България расте с децата си“ – за ранното детско развитие с любов

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

bebe

Фондация „За Нашите Деца“ започва работата по проект България расте с децата си“. Той е насочен към подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната. Периодът на ранното детство оказва изключително сериозно влияние върху цялостното развитие на индивида и неговото здраве, образователни постижения, трудова реализация и граждански ценности и поведение.

Дейности по проекта

„България расте с децата си“ изследва една от основните сфери, в която има нужда от подобряване на политиките в публичната сфера – ролята на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните семейства.

За тази цел ще бъде проведено изследване, което ще проучи доколко специалистите в здравната, образователната и социалната системи имат необходимите знания, умения и компетентности да подкрепят ранното детско развитие в сигурна семейна среда.

Изследването ще подпомогне извеждането на препоръки за промени в обществените политики, които ще бъдат насочени към вземащите решения на политическо и институционално ниво чрез застъпнически действия. От него ще бъдат изведени и ключови тематични области, в които професионалистите се нуждаят от надграждащи обучения.

Очаквани резултати

Проектът ще допринесе за повишаване на общественото разбиране за важността на ранното детско развитие и ролята на компетентностите и знанията на професионалистите, работещи с деца в ранна възраст и техните семейства. Основните целеви групи на проекта ще са както самите професионалисти, така и децата в ранна възраст (от 0 до 7 години) и техните семейства Чрез проекта се цели подобряване на условията за предоставяне на качествени услуги за децата, което в дългосрочен план, предвид доказаните ползи за обществото от  инвестирането в ранното детство, ще въздейства върху здравните и образователните показатели на децата, ще понижи риска от поведенчески и емоционални проблеми, злоупотреба с вещества, престъпност и други предизвикателства, всяко от които носи сериозни обществени последствия и разходи.

Проектът „България расте с децата си“ се изпълнява с финансова подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „България расте с децата си“ е подобряване на качеството на услугите и мерките за насърчаване на ранното детско развитие в страната.

Повече за проекта ще намерите ТУК.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

891 преглеждания

Comments are closed.