Бъдещите първокласници ще държат тест за училищната готовност

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

rejim-na-purvoklasnika

Децата, завършващи предучилищна група, да държат тест, с който ще се оценява тяхната готовност за постъпване в първи клас. Тестът ще се провежда от учителите в предучилищните групи, а резултатите от него ще се вписват в националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование.

Това предвижда проект за промени в Наредба 5 за предучилищното образование, публикуван за съгласуване от министерството на образованието на сайта strategy.bg. Предвижда се промените да влязат в сила от септември тази година.

Според досегашните текстове учителите трябва да оценяват готовността на децата за първи клас, но това не е задължително да става с тест или да се вписва някъде.

Резултатите от теста за училищна готовност ще бъдат основание за решения относно индивидуалния подход към детето, се посочва в мотивите към промените.

“Диагностиката на училищната готовност” ще служи само на учителите, за да могат да окажат адекватна подкрепа на детето в различните области на развитие, ако то се нуждае от такава, и да улесни прехода на децата от детската градина към училището. “Тестът за училищна готовност не се провежда с цел оценяване и не служи за поставяне на оценка на децата или за вход в първи клас”, отбелязват още вносителите.

Според министерството регламентирането на прилагане на стандартизиран тест за определяне на готовността за постъпване в първи клас ще даде възможност за осигуряване на надеждна информация за учители и родители преди постъпването на детето в първи клас. “Предложеното въвеждане на резултатите от теста в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование ще даде възможност за значително улесняване на прехода от детската градина към началното училище”, пишат от министерството.

С промените в наредбата ще се впишат и яслените групи към детските градини, възпитанието и  обучението на децата там ще трябва да отговарят на изискванията на наредбата и на държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,611 преглеждания

Comments are closed.