“АЗ МОГА” – мотивационна система за оценяване и поощрение на деца

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Az-moga1

“АЗ МОГА” е иновативна идея, чиято амбиция е да мотивира и поощри развитието на малките деца, без да налага санкции и ограничения. Създателите й вярват, че децата трябва да чуват именно това, за да повярват, че наистина могат.

“АЗ МОГА” е игра, която възпитава увереност, постоянство, любов към усвояването на нови знания и умения, както и състезателен дух. Системата е помощно средство в образователния процес на деца в началните класове в училищата (до 3-ти клас включително) и е от голяма помощ на учителите и преподавателите. Специфичните форми и методи на оценяване на постиженията на учениците извеждат на преден план формиращото оценяване, което стимулира личностното развитие на ученика и стои в основата на “АЗ МОГА”.

Комплектът за всяко дете съдържа мотивационна книжка „Аз мога” и набор от стикери, опаковани в пликче с етикет за името на детето. Книжката се дава на детето, а пликчето със стикери остава в учителя. За цялата група има общо табло, наречено Табло на постиженията с брой позиции, съответстващ на броя на децата в групата. Върху него са закрепени наградите за успешно завършилите срока. Наградите представляват магнит с изображение от изданието. В края на таблото има легенда, поясняваща за какви точно постижения се получават стикерите и как се оценят резултатите от обучението. Когато наградата бъде дадена на детето и съответно откачена от таблото, под нея се изписва името на получилия я участник, а на нейното място се записва резултатът, с който я е заслужил. Разултатът е равен на броя напълно събрани стикери за всеки от разделите. Всяка страница от книжката се отнася за един учебен предмет. Основната част от страницата е отредена за залепяне на стикерите. Te са 4 на брой за всяка страница и представляват части от цяло изображение на принципа на мозайката. Местата на стикерите са обозначени и при залепяне на всички стикери се получава цяла картинка.

Az-moga2

Чрез книжките се онагледява прогреса на детето. Книжката съдържа 4 страници за кореспонденция, наречени „Чат“. Там се записват съобщения, пояснения и коментари от учителя към родителите на детето. Това е начинът по който, освен нагледните доказателства за справянето с материала, родителят периодично може да получава точна и конкретна информация за силните и слабите пунктове в обучението на детето. Последната страница на книжката представлява сертификат за преминалия срок, където се описват името на участника и периода на обучение. Книжката остава като мил спомен в семейството. На общото табло срещу името на детето се пише оценката, която е равна на броя напълно сглобени картинки (т.е. броя на пълните четворки стикери, които е събрало детето). Тези деца, които имат максимален резултат участват в томбола за допълнителна награда или получават награда, съобразно политиката и решението на училищното ръководство.

Системата е съобразена с новия ЗПУО и ДОС за оценяване. Освен за формалното образование, тя е приожима и за всякакви форми на извънкласни интереси и занимания. Има разработени варианти за футбол, плуване, изучаване на английски език, бойни изкуства, вокални групи и т.н. Скоро на пазара ще се появи и вариант за домашно ползване.

Az-moga-u-doma

Повече за системата “АЗ МОГА” можете да прочетете в сайта www.azmoga.org

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

6,455 преглеждания

Comments are closed.