60 занимания с моето бебе по системата Монтесори (откъс)

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Занимания с бебето, Монтесори

Автор: Мари-Елен Плас

Издава на български: Colibri

Как да организираме заниманията, представени в тази книга?

Прочетете тази книга от началото до края, за да получите цялостна представа за приключението, което ви предстои с малкото ви дете, и да подготвите необходимите условия и помощни материали.

Заниманията не са подредени по възраст, а следват хронологическия ред, установен в педагогиката на Монтесори. Всяко дете се развива със свой собствен ритъм, така че само от нас зависи да определим дали детето ни е готово за съответното занимание, или е за предпочитане да го отложим във времето.

Из глава „Ръката и мозъкът“

Като предоставяме на бебето предметите, съответстващи на неговото желание за сетивно изследване, ние му помагаме да се съсредоточава, да задълбочава и развива своите знания и умения.

Панери

В петия-шестия месец бебето открива свойствата на предметите подсредством ръцете си. Затова трябва да му предлагаме предмети с разнородни текстилни качества.

Може да ги поставяме в малки, леснодостъпни панери с височина около 8 см и ширина 15-20 см. Във всеки панер поставяме две или три от любимите играчки на детето, като например дрънкалка с дръжка, топка и звънче.

Ограниченият избор на предмети предполага повтаряне на едни и същи движения и оттам – тяхното овладяване.

Не бива да поставяме дететото в седнало положение, докато само не го заеме.

Преди това то може и по корем да разглежда съдържанието на панерите, да изважда играчките оттам, да се занимава с тях и дори да ги връща обратно.

Тези действия му помагат да координира движенията на ръцете си.

Докато бебето все още не се придвижва самостоятелно, панерът следва да е поставен близо до него, за да го изследва както пожелае. А когато му омръзна, променяме съдържанието му.

Изследователство

След четвъртия месец бебето вече е способно да променя положението на тялото си – например да се преобръща по корем, докато се стреми да достигне дрънкалката си.

А когато успее да го направи, то ни поглежда с победоносна усмивка, едновременно учудено и гордо от своето постижение.

Тази първа победа окуражава детето да възобнови опити, макар и да преминава през известни трудности – например, когато заклещи ръчичката си под тялото, без да успее да се преобърне.

Ако тази обичайна злополука го разстройва, в трудния момент може да се доближим, да му поговорим и да му покажем някоя дрънкалка, докато се успокои и отново се захване със своите упражнения.

Около шестия месец, когато може да се мести, бебето вече се придвижва по корем с приплъзване и претъркаляне, докато не започне да лази.

То е готово на всичко, за да се впусне в приключения!

Скоро започва да слиза от матрака, за да изследва обкръжаващата го среда.

Вниманието му е привлечено от светлината, от предметите и различните материи. То прекарва дълго време на земята, като с интерес наблюдава, пипа, драска, „вкусва“, хваща и пуска каквото намери.

Тези първи мигова на независимост са постижение, което го изпълва със законно задоволство.

Върху ниската етажерка в стаята на бебето може да поставим няколко панера с три-четири играчки. Това го подтиква да се придвижва, за да ги достига.

Така то постепенно разбира, че със своите действия може да владее и променя обкръжаващото го пространством а възможността да достига до нещата, които го привличат, заедно със способността да им въздейства го карат да се чувства все по-уверено в себе си.

Панери с предмети от бита

След деветия месец

Когато вече е способно да се придвижва добре, бебето навлиза в нов етап на развитие – то започва да изследва всички предмети от обкръжението си. В панерите поставяме предмети от бита – такива, каквито ни е виждало да използваме ежедневно и са безопасни за него.

Представяме му ги с техните названия: „сито“, „лъжица“, „чашка за яйце“, „гъбичка“ и пр. Редовно подновяваме съдържанието на панерите. Интересът на бебето към тези предмети го подтиква към действие.

Килимче за занимания

В педагогическия модел на Мария Монтесори се предвижда килимче, което очертава пространството за игрите и заминанията на детето. Дори подът на стаята да е покрит с мокет, важно е да осигурим колимче с размери от около 90 на 120 см, което да е определено единствено за игри и занимания.

След приключването им килимчето се навива и прибира в някой ъгъл на стаята. Когато поотрасне, детето само отива да го вземе и да го постели, преди да започне да си играе. Това килимче му позволява да обособи мястото за своите занимания, да се съсредоточава и да възприема по-добре самото понятия за пространство. По този начин, дори да е обградено от други неща или възрастни, детето се чувства едновременно самостоятелно и на сигурно място. Това му позволява също и да преустанови за малко своята игра, когато пожелае.

Можете да поръчате книгата от  ТУК.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

32,749 преглеждания

Comments are closed.