3D-програма ще открива генетични заболявания при децата

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

21_big

С помощта на 3-D изображение на лицето на детето, новата програма ще може да се поставя диагноза за наследствени генетични заболявания при децата.

Програмата, която дава възможност за ранно диагностициране на вродени генетични аномалии на децата по характерни изменения на чертите на лицето и по чертите на лицето, е разработена от британски учени. По триизмерното изображение на лицето ще се определят повече от 700 заболявания.

Повечето от генетичните аномалии вече са известни на специалистите. Много от тези аномалии са съпроводени от типични изменения на формата на лицето, размера и разположението на очите, ушите, носа и устата.

Програмата е създадена от учени под ръководството на Питър Хамънд, и е основана на анализа на триизмерно изображение на лицето на дете и сравнението му с контролно изображение. В хода на изследването се изчислява информация за 25 хиляди точки, разположени на повърхността на лицето. Сравнението с контролните образци позволява да се отчитат и най-малките изменения на формата и чертите на лицето.

За момента системата е програмирана за 3D диагностика на наследствени заболявания с 90%, съобщава Хамънд. Новата технология позволява да се определи наличието на синдрома на Смит-Мадженис, синдрома на Уилямс и синдрома на Якобсен. Според изследователя новата технология ще може значително да ускори диагностичния процес и ще намали до минимум необходимостта от ДНК изследвания.

Източник: www.zdravennavigator

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,115 преглеждания

Comments are closed.