25 ноември – 10 декември 2017: Световни дни срещу насилието над жени и момичета

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

domashno_nasilie

Насилието срещу жените и момичетата е едно от най- широко разпространените,  най- упоритите и най-ужасяващи нарушения на правата на човека в днешни дни. Насилието срещу жените е най-крайната форма на дискриминация.

Тенденцията през последните години показва, че почти половината от жените в света, които са станали жертви на умишлени убийства, са били убити от интимен партньор или от член на семейството, в сравнение с 6% от мъжете станали жертва на убийства в такъв контекст.

Темата на 2017 е „Да не оставим никого без подкрепа и грижа: Да сложим край на насилието срещу жените и момичетата!“  Тя подсилва ангажимента на ООН за един свят, свободен от насилие за всички жени и момичета по света, като се достигне на първо място до тези от тях, които са най-лишени от подкрепа и грижи, включително сред бежанци, мигранти, малцинства, жени с увреждания,  представители на коренното население и населението, засегнато от конфликти и природни бедствия. В дните на кампанията, организаторите приканват да оцветим света в оранжево, като използваме този цвят като символ на едно по-красиво бъдеще без насилие.

Тазгодишната кампания е под егидата на Генералния секретар на ООН.

Сдружение „Алианс за защита от насилие основано на пола” пренася призива в българския контекст:

  • Всички предстоящи действия на правителството и парламента за ратифицирането на Истанбулската конвенция
  • Приемането като приоритет на най-спешните законодателни промени в наказателното законодателство за най-строго преследване и наказване на насилниците
  • Приемането на другите необходими промени в гражданското и наказателното законодателство за постигане на съответствие с Истанбулската конвенция

Наред с това:

  • Да се предвидят достатъчно средства в държавния бюджет за осигуряване на прилагане на Конвенцията от 2018 година. Да се осигурят достатъчно средства от държавния бюджет и от общинските бюджети за специализираните услуги и програмите за пострадали от домашно насилие и други форми на насилие основано на пола – за консултативните центрове, кризисните центрове, телефонните линии за подкрепа на пострадалите, за правна защита и за други програми за превенция и защита. Предлагаме като минимална начална сума за изпълнение на Конвенцията в бюджет 2018 да залегне сумата от 1,5 милиона лева.
  • Да се създаде специализиран орган за превенция и борба с насилието срещу жените, включително домашното насилие, като се планират финансови ресурси за такъв орган за 2018 година, с препоръчителен минимален размер от 100 000 лева.

Услугите за пострадалите жени трябва да са всеобхватни и интердисциплинарни, да бъдат с добро качество и да са достъпни за всички, без изключение. Те трябва да позволяват гласовете на жените да бъдат чути, без жените да бъдат осъждани. Тези услуги на неправителствените организации са първият отговор и подкрепа на предна линия за тези, чиито животи са били разстроени, затова при тях основна грижа е запазването на достойнството и безопасността на пострадалите.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,065 преглеждания

Comments are closed.