13 причини да спрем насилието в училище

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

nasilie_f_improf_600x400

Всяко училище трябва да е безопасно място, където децата да растат и да се усъвършенстват. За голяма част от децата и подрастващите обаче по света, това не е така.

Милиони са децата, които ежедневно се сблъскват със заплахи, тормоз и насилие в или в близост до класните си стаи. Това може да окаже определящо влияние върху тяхното физическо и емоционално здраве.

За да спре насилието в училище е нужна промяна. Ето 13 причини за нея:

 1. Почти половината от подрастващите деца и тинейджърите в училище са жертви на агресия от страна на свои съученици или по-големи деца. Близо 150 милиона деца на възраст между 13 и 15 години съобщават за насилие между деца в училище или около него.
 2. Близо 720 милиона деца в училищна възраст живеят в страни, в които те са били жертва на телесно наказание в училищата. Тези деца не са защитени от физическо наказание както от своите учители, така и от всеки друг.
 3.  Повече от 1/3 от учениците на възраст от 13 до 15 години в световен мащаб, са били поне веднъж жертва на физически тормоз.
 4. Децата са особено уязвими по отношение на тормоза. Факторите, които правят децата по-уязвими към насилието са крайната бедност, етническата принадлежност, сексуалната ориентация, половата идентичност.
 5. В 39 страни от Европа и Северна Америка 17 милиона млади юноши признават, че са проявили агресия спрямо други ученици в училище.
 6. Един от всеки трима ученици на възраст между 13 и 15 години признава, че участва във физически съприкосновения в училище. Физическите атаки между съученици са най-често срещани сред момчетата. Момичетата по-често са жертви на психологически тормоз.
 7. През последните 27 години статистиката посочва, че има близо 70 смъртни случая в училище.
 8. Кибертормозът позволява на извършителите да останат анонимни, но последиците са повече от тревожни. Жертвите на кибертормоза често злоупотребява с алкохол, наркотични вещества, отсъстват от училище без причина, получават ниски оценки, имат ниско самочувствие и често боледуват.
 9. Близо 158 милиона деца по света, на възраст между 6 и 17 години живеят в области, където се водят конфликти. Те рискуват живота си, за са посещават училищни занимания и да получат някакво образование.
 10. За справяне с насилието над децата ежегодно в световен мащаб се изразходват над 7 трилиона долара. Тези разходи „крадат“ от инвестициите за здравеопазване, ранно детско развитие и образование.
 11. Насилието поражда насилие. Децата, които растат с насилие като малки най-вероятно ще са по-склонни да упражняват насилие към другите, когато пораснат.
 12. Насилието бележи целия живот. Ако една дете е било жертва на насилие, то най-вероятно през целия си живот ще изпитва страх, че може да бъде подложено отново на насилие. Това има отрицателно влияние върху общото здравословно състояние на детето, върху развитието на мозъка му и може да се превърне в причина за агресивно и антисоциално поведение, до злоупотреба със забранени вещества, рисково сексуално поведение и противозаконни прояви.
 13. Насилието в училище може да бъде спряно. Учениците по цял свят искат сигурност и нормални условия за обучение и развитие. Време е да го получат!

 

unicef.org

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

2,113 преглеждания

Comments are closed.