Tag: Трудните деца

Открито писмо на една учителка за “трудните” деца

Открито писмо на една учителка за “трудните” деца

Уважаеми родители! Знам, че сте разстроени. Всеки ден детето ви се връща от училище с истории за „онова” дете. Детето, което през цялото време дърпа, блъска, щипе и дори хапе другите деца. С което никой не може да се разбере, което не слуша моите увещания и се катери по оградата на училищния двор. Или в […]

„Трудните“ деца в семейна и училищна среда

„Трудните“ деца в семейна и училищна среда

Третото издание на Форум „Пространство за общуване” ще се проведе на 22 март, като тази година основна тема е „Трудните” деца в семейна и училищна среда – единството по пътя към значимата подкрепа”. Организаторите от Communication Academy осигуряват подкрепящо и защитено  пространство за обсъждане на чувствителни теми, свързани с възпитанието и образованието на децата. Събитието ще […]