Tag: такса “дете” КЗД

“Такса дете” в заведенията за обществено хранене. ДА или НЕ?

“Такса дете” в заведенията за обществено хранене. ДА или НЕ?

Комисията за защита от дискриминация, която разгледа случай на по-високи цени в менюто за посетители с деца в старозагорски ресторант прие, че “такса дете” в заведенията за обществено хранене не е незаконна и не представлява акт на дискриминация. Според КЗД не може да се говори за дискриминация, ако в меню на някой ресторант или друго […]