Tag: певец

Как гарджето стана певец

Как гарджето стана певец

от Светослав Минков Роди се в гората гардже. Голичко, слабичко, с тънко вратле и с ококорени очички. Роди се и веднага заприказва. — Пиу! Пиу! — записка то. — Искам червейче! И майка му, старата гарга, изхвръкна из гнездото, позавъртя се насам-натам и донесе на скъпата си рожбица не едно, а две червейчета. Минаха три-четири […]