Tag: неволята

Приказка за неволята

Приказка за неволята

Две момчета често ходели с баща си за дърва в гората. Веднъж баща им казал: — Деца, хайде идете самички за дърва! — Бива, тате — рекли момчетата. — Ами ако се строши колата, кой ще ни я направи? — Ако ви се строши колата, синко, викайте неволята. Тя ще ви я направи. Двете момчета […]