Tag: кумчо-вълчо

Кума Лиса кръстница

Кума Лиса кръстница

от Ран Босилек Направили си Кумчо Вълчо и Кума Лиса къщичка. Заживели си заедно. Донесли си гърненце мед. — Да го изядем, Лиске! — рекъл Вълчо. — Не бива, Вълчо! — отговорила Лиска. — Ще го скрием за гости. — Да го скрием, сестричке. Речено-сторено. Скрили меда в хралупата до къщичката. Минало ден. Минали два, […]

Болен здрав носи – българска народна приказка

Болен здрав носи – българска народна приказка

Вървяла си лиса по пътя. Изведнъж – що да види – един дядо кара пълна шейна с риба. Дояло й се на Лиса рибка. Изтичала тя напред, проснала се насред пътя като умряла. Отишъл до нея дядото, а тя не се и помръдва. Побутнал я с камшика – не шава! “Ще стане хубава яка за […]