Tag: котета

Трите котета – приказка в картинки

Трите котета – приказка в картинки

Три котета – черно, сиво и бяло… … видели едно мишле …и се втурнали подир него да го гонят!