Tag: Фют

Ян Бибиян: Страшното заседание

Ян Бибиян: Страшното заседание

Елин Пелин Ян Бибиян Невероятните приключения на едно хлапе Дяволите бяха се събрали тук на важно събрание. Ян Бибиян полюбопитствува да чуе какво си говорят. Отначало тръпки го побиха от страх, като видя тия грозни, рогати чудовища, с мършави тела, с дълги ръце, които се размахваха като сухи клони, разлюлени от вятъра. Имаше луна, а […]

Ян Бибиян: Бързо приятелство — бърза вражда

Ян Бибиян: Бързо приятелство — бърза вражда

от Елин Пелин Фют и Ян Бибиян нощуваха в една запустяла воденица, недалеч от града. В нея те се прибираха рано, още при залез слънце, свиваха се в един ъгъл, гдето бяха си поставили малко слама, и спяха сладко, докато изгрее слънцето, защото и двамата се уморяваха твърде много след дневното безцелно скитане, което, макар […]

Ян Бибиян: Първият изпит

Ян Бибиян: Първият изпит

от Елин Пелин Като са хванаха за ръце, Ян Бибиян и дяволчето Фют излязоха из трънливата долчинка и се упътиха към реката. Ян Бибиян беше особено доволен, че си намери другар, и беше горд, че тоя негов другар е дяволче. Ухилен и щастлив, той от време на време подскачаше с всичка сила: — Варда! — като […]