Tag: 5 годишно

Детето на възраст между три и пет години

Детето на възраст между три и пет години

  Фазата на съперничеството се характеризира с търсенето на сексуална типизация, опита на детето да се утвърди пред родителите и обкръжението си и същевременно с развиване на умението да привлича другите към себе си и принципа на властта. В този период (между 3-тата и 5-тата година) детето се опитва да се отдели от родителя си […]