В Попово обмислят еднократна помощ от 1 000 лв. за новородено или осиновено дете

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

rp_newborn2.jpg

Община Попово предвижда отпускане на еднократна финансова помощ от 1 000 лв. за новородено или осиновено дете с цел стимулиране на раждаемостта. Правилата за реда и условията за кандидатстване ще бъдат внесени на предстоящото заседание на Общинския съвет с докладна записка от кмета Людмил Веселинов, съобщиха от администрацията.

Според правилата от финансова помощ ще могат да се възползват лица, отговарящи на определени условия. Поне един от родителите/осиновителите, трябва да е с постоянен адрес на територията на община Попово през последните 3 години към момента на раждане/осиновяване. С настоящ адрес на територията на общината трябва да бъдат и двамата родители. Кандидатите е необходимо да са пълнолетни към датата на раждане/осиновяване и поне единият от тях да е български гражданин или гражданин на държава – членка на Европейския съюз. Задължително условие е да имат завършено не по-ниско от средно образование и да са с непрекъснати здравноосигурителни права.

Правилата за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете се внасят за разглеждане и приемане от Общински съвет за втори път, припомнят от кметството, след като не са одобрени на заседанието през юни. Част от съветниците тогава определят условията: да има изискване за завършено образование и здравноосигурителен статус, за дискриминационни. Масовото мнение на жителите на общината е, че подпомагане трябва да има единствено за родители/осиновители, които плащат здравноосигурителните си вноски и са завършили минимум средно образование.

Ако докладната записка бъде приета, правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ ще влязат в сила от 1 януари 2020 г.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

943 преглеждания

Comments are closed.