Tag: Съвет на децата

Седмица на правата на децата от 16 до 20 ноември

Седмица на правата на децата от 16 до 20 ноември

Инициативата е посветена на 26-годишнината от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето, която отбелязваме на 20 ноември – петък. Множество информационни прояви са заложили в календара си членовете на консултативния орган към председателя на ДАЗД, чиято цел е максимален брой деца да научат правата си. Членовете на Съвета ще проведат над 100 […]