Tag: диспраксия

Дислексия или диспраксия

Дислексия или диспраксия

Какво е дислексия?  Какво е диспраксия? Имат ли връзка и по какво се различават? Маркерите,  по които основно се определят дислексията и диспраксията са: Дислексията е свързана със способността да се декодира писмен текст и се проявява с: недобре развити умения за четене и писане проблеми с оперирането с графични знаци проблеми с изграждане на метапознанието […]