Позитивното родителство – безплатен двудневен семинар

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

bebe-dete- za vutre v teksta

Безплатен двудневен семинар на тема позитивно родителство, което уважава правата на детето и създава максимални условия за тяхното развитие, без да се пренебрегват нуждите на самите родители е целта на проект, свързан с информираността на повече от 200 родители и специалисти от сферата за работа с деца.

Това е един цялостен подход, който адресира всички етапи от развитието на едно дете още от утробата до тинейджърските му години, по един практически и занимателен начин.

В рамките на семинара, който ще се проведе на 10-11 октомври 2015 година, ще бъдат разгледани съвременните подходи за грижата, комуникацията и възпитанието на детето и спазването на основните му човешки права по време на бременността, детско-юношеската възраст и осигуряването на здравословна семейна среда.

За последните 10 години използването на негативни модели на родителско поведение в България, за съжаление, като цяло се повишава. В най-голяма степен това се отнася за вербалното насилие – крещене и обиждане, а също и за липсата на родителска грижа. Приблизително всеки трети българин счита, че родителите използват по-често телесното наказание като модел на поведение спрямо децата си. (Наказанието като метод на възпитаване на децата в България, 2010г, фондация ОУК).

68% от българите одобряват физическото наказание и масово използват похвати, уронващи достойнството на детето („Детство без насилие: към по-добра система за закрила на децата в Източна Европа” финансиран от Фондация ОУК, 2010; ИСДП, 2011; НЦИОМ, 2012).

Този семинар цели да промени нагласите на повече от 200 родители и специалисти в България и да ги подпомогне да бъдат здравословна част от обкръжаваща среда на децата.

Бебе, дете, юноша е безплатен практически семинар за родители и специалисти. Той има за цел да проследи всички етапи от развитието на едно дете още от утробата до тинейджърските му години и е подходящ за родители и специалисти – педиатри, неонаталози, акушерки, медицински сестри, педагози, психолози, логопеди, физиотерапевти, водещи класове за родители.

10-11 Октомври, 2015г.

Събота

09:30 „Пренатално развитие и грижа за новороденото“, доц. дпн Моника Богданова

11:30 „Ранно детско развитие-бебе“, Вероника де Буур, Лидия Талатинова

14:30 „Ранно детско развитие – дете“, Вероника де Буур, Лидия Талатинова

16:30 „Родителство и емпатия“, Емилия Илиева-Крайнова

Неделя

09:30 „Изкуството да възпитаваш“, Теофана Манева и Ваня Митинска

11:30 „Позитивното родителство, бащинството и закрилата на децата“, д-р Борис Колев

12:00 „Аз и Ти – предизвикателствата на тийнеджърската възраст”, Милена Ненкова и Наталия Николова

15:00 Излъчване на документалния филм „Липсващ“ – за първи път в България.

17:00 Дискусия за ролята на бащата в семейството

Входът е свободен.

Семинарът ще се проведе в Хотел Експо, метро станция „Цариградско шосе“.
По време на семинара, за първи път в България, ше се излъчи и документалния филм на Джъстин Хънт – „Липсващ“, за ролята на бащата в семейството, с участието на фронтмена на Металика – Джеймс Хетфийлд.

Проектът се финансира с подкрепата на Програмата на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение „Бебе и дете“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

www.ngogrants.bg

http://eeagrants.org

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

3,614 преглеждания

Comments are closed.