Лечението на децата – със занижено качество

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

doctor

Качеството на медицинското обслужване е най-сериозният проблем при лечението на децата. Това констатират проверките на Изпълнителната агенция „Медицински одит”, извършени през 2014 и 2015 г. Според направения от агенцията анализ близо 66% от проблемите са свързани именно с качеството. На второ място са посочени морално-етичните проблеми – 9%, следвани от нарушени икономически права – 5% и нарушено право на информация – 4%.

От ИАМО отчитат, че най-честите неблагоприятни събития, в резултат на заниженото качество на медицинската услуга са свързани със смъртни случаи при децата и новородените – 69%. На второ място се нареждат усложненията и уврежданията в хода на лечението – 13%, несвоевременно диагностициране със съответните последствия – 8% , грешки, свързани с употреба на лекарства -2% и опериране на грешен орган – 3%.

За установяване на причините, довели до отчитане на посочените нежелани сериозни събития, са извършени общо 65 проверки на място в 45 лечебни заведения и 4 други институции, имащи отношение към тези случаи. Една от основните констатации от извършените проверки е ,че инцидентите с децата се дължат на недостатъчна квалификация на медицинския персонал. Голяма част от констатираните пропуски и грешки са свързани с неспазване на стандарта по „Педиатрия” и недостатъчно задълбочен анализ на медицинските проблеми на пациентите. Като пример от ИАМО посочват, че системно в проблемни случаи не се посочва броя на дишането, сърдечната честота и качеството на пулса, не се измерва артериално налягане. Това се явява причина за пропускане на ранните фази на сърдечна или дихателна недостатъчност, особено при малки деца – новородени или в кърмаческа възраст.

Нарушават се също така правилата за взаимодействие между отделни лекари и лечебни заведения. Освен това липсва транспорт на болни в критично състояние. Като причина за това от ИАМО посочват, че у нас няма утвърден стандарт за транспорт на критично болни пациенти. В редица случаи смъртта настъпва по време на транспорта или при пристигането в болницата.

От агенцията също така посочват, че е проблем липсата на комуникативни умения между медицинския персонал, пациентите и техните близки. В редица жалби, при които не се установяват конкретни нарушения на медицинските стандарти, при внимателен прочит основните обвинения са в липса на информация, на достатъчно обяснения на възможните рискове и т.н., която да се предоставя на пациентите. Друг вид обвинения се отнасят до грубо или пренебрежително отношение от страна на медицинския персонал.

Допусната лекарска грешка се отчита в два от проверените случаи. Отново възниква проблема за приемането на ясно и еднозначно определение на понятието за медицинска грешка и нейните разновидности. Според ИАМО, необходимо е разработване на класификация на неблагоприятните събития, което е важна предпоставка за тяхното отчитане, както и да се регламентира оправдания медицински риск, т.е. степента, до която този риск не следва да бъде санкциониран въпреки възникналата вреда в хода на лечебно-диагностичния процес.

Не са редки и случаите, при които родителите на децата са принудени да заплащат медицинското обслужване. От агенцията напомнят, че съгласно българското законодателство децата се осигуряват от държавата, което означава, че в момента на получаване на медицинско обслужване то не се заплаща от страна на техния придружител. В този контекст е твърде противоречива практиката да се иска заплащане на консултации, както и импланти, които не се покриват от НЗОК, смятат от ИАМО.

От агенцията правят няколко предложения за извършване на подобрения във връзка с направените консултации. Едно от тях е да се обърне внимание чрез МЗ на всички ръководители на лечебни заведения, както и на началници на отделения и клиники да се спазват приетите национални стандарти по отделни специалности, като част от дейностите, особено при предоставяне на медицинската помощ, да бъдат задължителни във вид на протоколи. Предлага се да се въведе в практиката редовното обсъждане на сложните случаи и тези, при които са установени пропуски или директно грешки. Също така е необходимо да се въведе системен анализ на случаите с починали деца по системата „случай по случай“. Това трябва да става на регионално ниво, като се използва ресурса на петте университетски детски клиники.

Сред предложенията на ИАМО е да се ускори процеса за приемане на медицински стандарт за транспорт на критично болни – новородени, деца и възрастни. Необходимо е също така да се подготвят материали за повишаване на квалификацията на медицинския персонал в областта на комуникацията с пациентите и техните близки. За целта може да се използва опита на авторитетни и уважавани експерти в тази област.

От агенцията искат да се инициира дискусия със съответните заинтересовани страни, като НЗОК, научни дружества, БЛС и т.н., за съществуващите понастоящем практики за заплащане на импланти при деца.

 

Източник: zdrave.netdoctor

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,293 преглеждания

Comments are closed.