Задължително предучилищно образование от 4-годишна възраст

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

purvite 7_600х400

До 2020 година предучилищното образование трябва да стане задължително за 4-годишните. Такъв е планът на управляващите за периода 2018-2020 г., свързан с мерките за намаляване броя на децата, напуснали преждевременно образователната система. В момента 86.5% от 4-годишните са записани в детска градина, а целта е обхватът им да достигне до 90%.

Финансирането на идеята ще се осъществява от държавния бюджет, но не е ясно как ще се подсигури материалната база и специалисти. Поради липса на помещения и възпитатели и в момента предучилищните групи са с прекалено висок брой деца, което затруднява работата с тях.

Планът за въвеждането на задължително предучилищно образование за 4-годишните включва 21 мерки за превенция и преждевременно напускане на училище. Повечето от тях и сега влизат в задълженията на Министерството на образованието. Една от мерките е осигуряването на безплатни учебници за повече от 500 000 деца  от подготвителните групи до седми клас. Сумата предвидена за тези учебници и помалага през настоящата учебна година е 37 млн. лв., а за еднократни помощи за първокласници от бедни семейства –  34.5 млн. лв.

В плана са намерили място още програмата „Спорт за децата в детските градини“ на спортното ведомство, проектът „Твоят час“ по оперативната програма, по който училищата получават средства за извънкласни занимания и за допълнително обучение на децата с образователни дефицити.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,586 преглеждания

Comments are closed.