Tag: мисли добро

Ако искаш добро, мисли добро!

Ако искаш добро, мисли добро!

(албанска народна приказка) Живели в една къща, съвсем близо до блатото, трима братя заедно със своя стар баща. А нали всеки знае, че да се живее до блато е лошо! От него само вреда и никаква полза. Ето че дошло време бащата да умре. Извикал той своите синове и им казал: – Слушайте, чеда мои. […]