Tag: 5 октомври

5 октомври: На учителя с любов!

5 октомври: На учителя с любов!

На 5 октомври в България и още над 100 държави по света се отбелязва Деня на учителя. Идеята за това идва от състоялата се през 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът „Препоръки, касаещи статуса на учителя”. По повод 40-годишнината от приемането на препоръките, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5-ти октомври като международен ден на учителя […]

5 октомври: Международен ден на учителя

5 октомври: Международен ден на учителя

По инициатива на ЮНЕСКО от 1994 г. Международният ден на учителя се чества на 5 октомври. в над 100 държави. Историческите предпоставки за отбелязване на Ден на учителя става състоялата се на 5 октомври 1966 г. в Париж Специална междуправителствена конференция за статута на учителите. В резултат бил подписан документ „Препоръки, касаещи статуса на учителя“. […]