Повече средства ще получават семействата на деца с увреждания

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

deca-izvun-instituciite

Повече пари ще получават семействата на деца с увреждания, като сумата зависи от степента им. Промените са заложени в Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ) и в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД).

Досега размерът на месечната добавка за отглеждане на дете с трайно увреждане беше 240 лв. С новия бюджет размерът на месечната помощ е увеличен и диференциран в зависимост от степента на увреждането, според предназначението и дали детето се отглежда в семейството на родители (осиновители) или е настанено за отглеждане в семейство на роднини, близки или в приемно семейство. Новият вид подпомагане ще обедини всички помощи, които към момента се получават за децата с трайни увреждания.

За 2017 г. за дете с 90 и над 90 на сто увреждане ще се дават 930 лева, при 70 до 90 процента – 450 лева, а при 50 до 70 на сто – 350 лева. Предвидени са и помощи за отглеждане на такова дете, като за трите категории по степен на увреждане те са съответно 490 лева, 420 лева и 350 лева.

Запазва се досегашната допълнителната еднократна помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50 на сто до навършване на 2-годишна възраст от 100 лева, която се отпуска, ако за детето не се получава месечна помощ по чл. 8д от ЗСПД.

Месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане се предоставят независимо от дохода на семейството, до навършване на 18-годишна възраст на детето и до завършване на средното му образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, ако живее постоянно в страната.

Добавка за социална интеграция от догодина ще получават само над 18-годишните според индивидуалните потребности и ако не вземат помощта по чл. 8д от ЗСПД.

източник: dariknews.bg

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,811 преглеждания

Comments are closed.