От 1 юли границата за достъп до семейни помощи за деца е 400 лева

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

rp_pomoshti.jpg

Съгласно Закона за държавния бюджет на Р. България за 2016 г от 1 юли т. г. границата за достъп до семейни помощи за деца се увеличава от 350 лв. на 400 лв.  Промяната има отношение към най-масовото подпомагане – месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средно училище, но не повече от 20-годишна възраст. Новата граница е валидна и при определянето на правото за получаване на еднократна помощ при бременност, целевата помощ за първокласници и месечната помощ за отглеждане на дете до навършване на 1 година.

Доходният критерий не се отнася за семейства с деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини или близки.

Заявления се подават в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, с изключение на случаите на съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес.

Размерът на еднократната целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, бе определен на 250 лв. Заявлението на тази целева помощ се подава след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври 2016 г. Изключение са случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на Лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от началото на съответната учебна година. Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас.

източник: НМД

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Публикувано в: Актуално Новини

Етикети:

11,536 преглеждания

Comments are closed.