МС прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

no-violence

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 г. Документът е изготвен на основание на Закона за защита от домашното насилие, в който е заложено изискването всяка година до 31 март правителството да приема Национална програма за превенция и защита от домашно насилие.

В програмата за 2019 г. са посочени дейности, които следва да се реализират през годината, отговорните структури, източниците на финансиране, съответните срокове за изпълнението на тези дейности, както и очакваните резултати. Документът съдържа институционални и организационни мерки, мерки за обучение и квалификация, за защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие, както и такива за контрол и оценка.

Назначаване на психолози във всяко училище с брой ученици до 350, прецизиране на необходимата бройка консултации при деца с проблеми или при инциденти с агресия между тях и спрямо тях. Това предвижда Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2019 година.

Целта е повишаване информираността и чувствителността на обществото по проблемите на домашното насилие, както и разпознаваемостта на проблема. Отделно от работата на психолозите в училищата ще бъде поддържана и популяризирана Националната телефонна линия за деца 116 111.

Чрез Норвежкия финансов механизъм ще бъде изградена автоматизирана информационна система за регистриране на всички случаи на домашно насилие и насилие основано на полов признак, както и ще бъде изготвен строг алгоритъм за оценка на риска и провеждане на обучения на полицейски служители, свързани с оценка на риска. Лекарите също ще бъдат ангажирани за откриване на агресията в семействата и се предвиждат специални курсове на медицински специалисти, за да разпознават бързо тормоза у дома.

В плана за 2019 година са отбелязани и “съвместни обучения и тренировки между МВР, структурите на Българската армия и служба “Военна полиция”, както и МЗ и Военномедицинска академия за разпознаване на признаци на насилие и агресия и прилагането на политика за нулева толерантност към проявите на насилие и агресия”.

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

256 преглеждания

Comments are closed.