Какво мислят децата за използването на мобилни устройства в училище

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

momiche-govori-po-telefon

През месец юни младежите-рапортьори в Национален Юрочайлд форум (НЕФ) разговаряха с деца, представители на деветте региона на Национална мрежа за децата и потърсиха мнението им по темата: „ЗА“ или „ПРОТИВ“ използването на мобилни устройства в училище. В анкетата участваха 78 деца на възраст между 10 и 17 години.

Резултатът по темата показва, че образованието има нужда от мобилни устройства, защото чрез тях учебният процес може да бъде по-вълнуващ и въвличащ, раниците могат да бъдат по-леки и защото са източник на информация. Освен това са необходимо и важно средство за комуникация.

Основните доводи „против“ касаят вниманието на учениците в час и дисциплината. Интересно е, че когато питаме децата „за“ или „против“ използването на мобилни устройства в училище, те говорят само за телефоните и не казват дали други мобилни устройства също могат да бъдат полезни и дали трудностите, които създават телефоните,
не могат да бъдат преодолени чрез тях. Възможна причина децата да говорят само за телефоните е това, че са най-масово разпространени и има най-много достъп именно до тях. Този резултат би могъл да бъде референция към училищата при проектите им за обновяване на материалната база.

В прочита на резултатите се забелязва, че децата коментират рядко опасностите, свързани с използването на мобилни устройства: онлайн тормоз, кражба на лични данни, неподходящо съдържание и др. – и е важно да се проверява от отговорните възрастни дали това е резултат от липса на информираност или участниците в тази тема не са имали досег с рисковете в Интернет пространството и затова говорят за тях в по-малка степен.

Заключенията на рапортьорите са, че всички деца подкрепят използването на мобилни телефони в училище, за да общуват, да намират или да разпространяват информация. Различни приложения биха могли да помагат в ученето и да им бъде по-интересно. Учителите обаче не позволяват използване на телефоните. Вероятно причината за това е, че те не познават много добре новите технологии и не знаят по какъв начин могат да ги използват в час.

Eurochild (Юрочайлд) е мрежа, обединяваща организации на европейско ниво, които работят за
и с деца, а Национална мрежа за децата е един от нейните членове. Част от Стратегията на Юрочайлд е да бъдат създадени Национални Юрочайлд форуми (НЕФ)  в България, Малта и Естония. Дейността на младежите  е да обсъждат различни теми, касаещи децата, на национално и европейско ниво, да споделят идеи и мнения относно правата на децата и да мислят за разработването на достъпни за децата и младите хора документи и информация, като се съобразяват с посоката, в която Юрочайлд работи.

 

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Публикувано в: Актуално Новини

412 преглеждания

Comments are closed.