Едно училище за всички

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

10 new schools

Център за приобщаващо образование обявява конкурс за нови 10 училища-партньори  по програма „Едно училище за всички“.

Център за приобщаващо образование обявява конкурс за нови 10 училища партньори по втора фаза на програма „Едно училище за всички“. Целта е изпробване на Модела за организиране на училищните процеси за изграждане на приобщаваща училищна среда, който организацията създаде заедно с пет училища-партньори в първата фаза на програмата, с подкрепата на фондация „Америка за България“.

Краен срок за подаване на документи: 31 януари 2017 г.

Пълна информация за условията за участие в конкурса

Моделът, който Център за приобщаващо образование изгради отговаря на въпросите как изглежда приобщаващото училище и как може да бъде променена средата в училище, за да може всяко дете и възрастен да се чувстват добре и подкрепени.  Неговите отличителни характеристики са: той е създаден за и в български контекст, описва създаването на приобщаваща училищна среда отвътре-навън и изисква координираното и системно участие на всички заинтересовани страни от училищната общност в четири основни области – училищно управление, педагогически практики, детска закрила и партньорство с родителите.

Тези четири елемента са взаимосвързани и съчетаването им засилва действието на всеки от тях. Моделът следва няколко основни принципа, които имат доказано значение за успешното прилагане на приобщаващи практики и политики – екипно вземане на решения, решения, базирани на данни и практики, базирани на доказателства за тяхната ефективност. Така приобщаващото образование не включва една или няколко определени групи деца или възрастни, а се стреми към приемането, предоставянето на възможности за развитие и подкрепа на всички, имащи отношение към образователния процес – ученици, директори, учители, специалисти, родители, непедагогически персонал.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

1,060 преглеждания

Comments are closed.