Днес отбелязваме европейския ден за борба с трафика на хора

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

human  trafficking

18 октомври е денят, в който европейската общност обръща внимание на глобалния проблем „трафик на хора“. Обявен през 2007 г. по инициатива на тогавашния заместник-председател на Европейската комисия Франко Фратини, за поредна година всички европейски страни отбелязват този ден, който е важна част от дългосрочния ангажимент на Европейската комисия за превенция и борба с трафика на хора.

Трафикът на хора е престъпление срещу личността и човешките права, нарушение на общочовешките етични норми и ценности. Той е и сред най-доходоносните престъпления, наред с трафика на наркотици и оръжие.

Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда с цел експлоатация. Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, експлоатация с цел просия и джебчийство, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел продажба на новородените им. Трафикът на хора в голяма степен засяга жените и момичетата.

В България съществуват редица фактори, излагащи хората на риск да бъдат трафикирани: бедност, безработица, домашно насилие, липса на подкрепа от семейството, липса на достъп до образование или незавършено средно образование, както и липса на информираност за трафика на хора. Пострадалите в България биват експлоатирани, както в страната ни /вътрешен трафик/, така и в редица друг европейски държави.

Важно е да се отбележи, че характеристиките на вътрешния трафик са доста по-различни от тези на международния. Въпреки това анализът на конкретни случаи води до заключението, че понякога експлоатацията вътре в страната е етап от международен трафик и целта му е да се преодолее съпротивата на жертвата и да се улесни нейното транспортиране през границата.

Основната цел на програмата за „Превенция и рехабилитация на пострадали от трафик“ във Фондация „П.У.Л.С.” е работа в посока предотвратяване на трафика на хора; защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик, чрез:

  •  Мултидисциплинарен подход за работа по всеки един случай;
  • Осигуряване на психологическа, социална и правна подкрепа на пострадалите лица;
  • Кризисният център към организацията осигурява на пострадалите подслон и конкретни мерки и услуги за подкрепа и възстановяване, съобразно установените специфични потребности.
  • Преодоляване на последствията от преживяното насилие и мобилизиране на ресурси за преодоляване на ситуацията на зависимост от извършителя;
  • Изграждане на нагласа и умения за равнопоставено общуване;

За периода от 01.01-30.09.2018 г. общият брой на лицата и децата, подкрепени и включени в програмата за „Превенция и рехабилитация на пострадали от трафик“ към Фондация „П.У.Л.С.“ е над 12, от които 6 са нови случаи.

Фондация „П.У.Л.С.“ съвместно с партньорски организации като МОМ, Кампания А21, НКБТХ си партнират за  насочване, подпомагане и овластяване на репатрираните жертви на трафик. Съвместните усилия на организациите и системната социална и психологична работа на екипа  успя да подкрепи  два от случаите. Пострадалите лица се конституират като частни обвинители и граждански ищци.  През настоящата година беше спечелено и дело срещу трафиканти, които бяха осъдени на ефективна присъда в Гърция за въвличане в трафик с цел сексуална експлоатация.

 

Източник

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

214 преглеждания

Comments are closed.