Без реклама на вредни храни

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

junk-food

Генетично модифицирани храни и храни, които имат нормативни ограничения за употреба от деца вече няма да се рекламират. Тази забрана се въвежда благодарение на приетия на първо четене нов закон в парламента. Проектът е внесен от МС.

От 132 народни представители, 102 са гласували „ЗА“, 1 – „ПРОТИВ“ и 29 са се въздържали.

С новия закон се гарантира „висока степен на защита на здравето и интересите на потребителите по отношение на храните и да осигури прилагането на правото на ЕС и националните мерки в областта на храните“.

Законът регламентира основните изисквания към опаковането, етикетирането и рекламата на храните.

Предвижда се информацията за храните, включително информацията на етикета, да се представя на български език. Няма да се допуска допълнително облепване на етикетиран продукт с информация, различна от първоначалната или по начин, който прикрива дори част от първоначалното етикетиране.

Въвежда се изрична забрана за реклама на генетично модифицирани храни и на храни, за които има нормативно въведени ограничения за употреба от деца, посредством реклами или търговски съобщения, насочени към детска аудитория, в които участват деца или представят деца, консумиращи тези храни.

Въвежда се забрана и по отношение рекламирането на храни и напитки, съдържащи съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект като мазнини, трансмастни киселини, сол и захар, които не отговарят на изискванията за здравословно хранене.

Преди дев години се обмисляше въвеждане на данък „вредни храни“, в размер от 3 до 78%, като имитиращите продукти на сирена и кашкавали например, които съдържат хидрогенирани растителни мазнини (трансмазнини), трябваше да бъдат обложени с най-високата данъчна ставка.

С новия закон се регламентират изискванията за търговия с храни от разстояние. Въвежда се регистрация на превозните средства за транспортиране на храни от животински произход и на храни от неживотински произход като брашно, хляб, хлебни и сладкарски изделия.
Регистрацията ще се удостоверява със стикер.

Ще бъде създаден и публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство на бутилирани натурални минерални и изворни води и на публичен регистър на пуснатите на пазара храни, за които компетентен орган е МЗ.

Със закона се въвеждат процедури за регистрация или одобрение на обекти за производство, преработка и дистрибуция на храни. Компетентните органи на национално ниво ще са Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Регионалните здравни инспекции към Министерството на здравеопазването (за минерални и изворни води).

Предвижда се създаване на публичен национален регистър на бизнес операторите и обектите за производство, преработка и дистрибуция на храни, който БАБХ ще поддържа на интернет страницата си. Предвидено е и създаването на Национален съвет по храните като постоянен консултативен орган, координиращ държавната политика в сектор „Храни“, с участието на представители на всички заинтересовани страни.

В закона е заложено повишаване на размера на санкциите, налагани за нарушение на разпоредбите на закона.

FacebookTwitterGoogle+TumblrPinterestSvejo

Публикувано в: Актуално Новини

Етикети:

778 преглеждания

Comments are closed.